БГБ партнер у још једном великом европском пројекту

Библиотека града Београда ће као партнер учествовати у европском пројекту под називом Di-XL. Пројекат почиње 1. новембра и трајаће две године. Коориднатор Пројекта је Национална библиотека Летоније а партнери поред БГБ су: центар за едукацијуBaltic Bright, грчка ИКТ компанија Action Synergy, чешка НВОSedukon, литванска НВОSocial Innovation Fundи Национална техничка библиотека Чешке. У фокусу пројекта Di-XL је доживотно учење као концепт који чини део стратегије ЕУ „Европа 2020“. 

 

 

Пројекат Di-XLима за циљ развој ефикасног и одрживог модела дисеминације и експлоатације резултата доживотног учењaкроз библиотеке. Током развоја модела биће потребно идентификовати и превазићи постојеће баријере између организација које учествују у доживотном учењу. Посебна пажња биће посвећена усавршавању библиотекара на пољу знања и вештина из области доживотног учења.

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - БГБ партнер у још једном великом европском пројекту. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja