Изложба пастела „Констелације“ Слободана Каштаварца у Галерији Атријум

У уторак, 7. марта 2017. године у Галерији Атријум Библиотеке града Београда отворена је изложба пастела под називом „Констелације“ аутора Слободана Каштаварца.

Поставкасесастојиод 25 радова  рађенихтехникомсувогпастелана картону. Радови из циклуса „Констелације“, настали 2016. године, изведенису редукованим ликовним стилом у којем се истичу бела линија на црној подлози и доминантна боја симболичног значења. На радовима сведеног колорита, асоцијативног концепта и препознатљивог сликарског рукописа Слободана Каштаварца представљени су људиу покрету,оштрих профила,са маскама налицимаикрилима.

СлободанКаштаварац једипломирао наФакултетуликовнихуметности у Београду у сликарскојкласипрофесораРаденкаМишевића.

У статусусамосталногуметника и члана УЛУС-а  је од 1981.године.

Излагаоје надеветнаестсамосталних и вишеодстотинугрупнихизложби у земљи и иностранству.

Изложбу је отворо песник Радоман Кањевац.

Изложба је отворена до 25. марта 2017. године.

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - Изложба пастела „Констелације“ Слободана Каштаварца у Галерији Атријум. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja