„У потрази за светим знаком“

У петак, 4. маја у Галерији Атријум Библиотеке града Београда отворена је изложба Анамарије Вартабедијан, под називом „У потрази за светим знаком“.  Изложено  је  осам примерака књиге уметника, фротажи и триптиси у техници сувог пастела.

Изложба је докторски пројекат реализован на Факултету примењених уметности на Графичком одсеку у оквиру предмета Графика књиге, где се кроз књигу уметника као специфичан медиј, идеја доводи у контекст књиге и реализује у различитим медијима од књиге до видео рада.  Полазиште и инспирација  може и не мора бити текст али књига уметника захтева нарацију.

Анамаријине  књиге као полазиште  имају дела јерменске поезије.

Изложбу је отворила Наташа Рил, кустос изложбе.

Бојан Ђукић је на гитари извео Хачатуријанову „Игру сабљи“, а потом је  песникиња Ануш Балајан говорила стихове на јерменском језику.

Извод из предговора каталогу који је написала Весна Лакићевић Павићевић:

Изложба Анамарије Вартабедијан „У потрази за светим знаком” представља ауторски поглед и субјективно реаговање на комплексност света уметности у коме се јављају, укрштају и преплићу питања људског бића и његовог порекла.

Предмет истраживања овог експлицитног докторског пројекта укључује слику и симбол у функцији обликовања књиге, песама јерменске поезије, затим ствари које је време расуло, тему континуитета, игре митских, етнолошких, археолошких, историјских и религиозних дискурса јерменске културне баштине. Пројекат Анамарије приказује како свет уметности продире у дело и како се оно открива иза културалних наслага.

Циљ уметничког истраживања је истицање вредности и неговање континуитета јерменске културне баштине блиске нашем народу.

Наративна матрица произлази из библијског мита о потопу, средњовековне јерменске иконографије и савремене јерменске поезије. Корпус истраживања допуњен је избором од осам песама преузетих из различитих збирки савремене јерменске поезије, и илустрованих техником сувог пастела и фротажа у осам књига уметника. Изабран број осам није случајан: аревакач, јерменски симбол вечности, има осам кракова и чест је мотив Анамаријиних илустрација. Осам различитих књига уметника имају квадратни облик јер четвороугао симболише целовитост и јединство.

У медију књиге уметника као јединственом и пар екселансфеномену, Анамарија је реализовала своје замисли, филозофске опсервације и естетику. Спровела је плурализам мишљења, игру симбола, слика и текста. Књига уметника је објекат уметничког истраживања, инструмент самоанализе и медиј у коме се остварује амбиваленција визуелног и вербалног...

Весна Лакићевић Павићевић у предговору каталогу још пише: …Она премешта кодове из једног медија – поезије у други сликарски, поставља у исту раван истовременост неистовремености, историјске и географске удаљености са модерним светом. Према томе, у духу постмодернизма она уводи двоструко кодирање, истовремено комбинује традицију са модерним, ради различитим језицима, инсценира место имагинације где се прожимају хетерогени светови који се показују зачудно хомогено. Слике су и уједно илустрације песама. Симболи, орнаменти и слова указују више на тематику мотива митолошке и фолклорне поезије, а мање на миметичку објективност. Историзам и носталгија препознају се више у садржајима песама него у илустрацијама. Према тумачењу сликарке, намера јој је да слика сама по себи буде симбол песме, да се уздигне изнад ње, да је оживи, обоји, озвучи. Најчешће су заступљени карактеристични средњовековни јерменски симболи, као што су орао, лав, вук, пас, голуб, као и звезда шестокрака, винова лоза, дрво живота, крст, розета, нар, преузети са камена, текстила, керамике. У композицијама доминирају пејзаж, посебно планина Арарат, вода, јер по Анамарији: „Природа је живот, а сликарство природа”, и додаје: „Вечност је присутна у свему, у сваком даху, у свакој материји”. Инспирисана идејом о јединству свега постојећег, ствара илустрације песама... итд.

Весна Лакићевић Павићевић овако закључује: Пројекат Слика и симбол у функцији обликовања књиге песама јерменске поезије „У потрази за светим знаком”, проблематизује питање превођења ликовног израза у примењено обликовање књиге. У оквиру књиге уметника инкорпорира културне, религијске и идејне основе јерменске цивилизације и преиспитује, трага и потврђује сопствену припадност.

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - „У потрази за светим знаком“. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja