Корисници Народне библиотеке Србије могу користити читаонице и грађу Библиотеке града Београда

Излазећи у сусрет свим корисницима Народне библиотеке Србије који су из објективних разлога привремено онемогућени да користе услуге ове библиотеке, Библиотека града Београда је донела одлуку да од 31. августа 2018. године све особе са важећом чланском картом Народне библиотеке Србије, могу да користе читаонице у свим објектима мреже Библиотеке града Београда. Чланови Народне библиотеке Србије могу такође да користе и грађу из фондова наших библиотека, с тим што ту грађу могу да користе искључиво у читаоницама библиотеке. Ове услуге Библиотека града Београда пружаће све док Народна библиотека Србије не буде поново отворена за рад са корисницима.

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - Корисници Народне библиотеке Србије могу користити читаонице и грађу Библиотеке града Београда. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja