„Creative Gaming: Playful Reading Education“

Дводневна субрегионална радионица за библиотекаре„Creative Gaming:Playful Reading Education“ („Креативно играње: подстицање читања кроз компјутерске игрице“) у организацији Гете Института у Београду одржана је 16. и 17. октобра 2012. године. 

 

 

На радионици су, поред библиотекара из региона (Србије, Босне и Хрватске), учествовали и библиотекари Библиотеке града Београда: Мирко Марковић, саветник за посебне програме и пројекте БГБ; Виолета Ђорђевић и Јасна Бркић, библиотекари Дечјег одељења БГБ.

Референт радионице био је Матиас Леве из „Initiative Creative Gaming“ (http://creative-gaming.eu/initiative_creative_ gaming/).

У уводном делу радионице представљен је хрониолошки развој интеракције текста и рачунарских игрица, са начинима стварања пустоловине у тексту, методама причања прича и значајем комуникације. Потом су презентиране различите могућности како се елементи компјутерских игрица могу интелигенто имплементирати у образовни процес и употребити у сврху подстицања дечје креативности и читања.

У другом делу радионице, у раду по групама, активно смо вежбали усвајање наведених способности кроз виртуелно снимање филма, тзв. Machinimaи применили неколико веома квалитетних и креативних програма који ће нам, у интеракцији са компјутерским игрицама, бити од велике користи у будућем раду са децом основношколског и средњошколског узраста. 

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - „Creative Gaming: Playful Reading Education“ . Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja