Учешће Библиотеке града Београда на 22. семинару Архиви, Књижнице, Музеји : могућност сурадње у окружењу глобалне информацијске инфраструктуре у Поречу

Семинар Архиви, књижнице, музеји: могућности сурадње у окружењу глобалне информацијске инфраструктуре, који јеодржан, ове године 22. пут у Поречу, произишао је из идеје о нужности отварања сарадње архива, библиотека и музеја како би корисник могао добити што потпунији, тачнији и компетентнији одговор на свој упит јединственим, кохерентним приступом различитим изворима података. 

Већ данас расположива информацијска технологија омогућује реализацију такве идеје. Организатори су били Хрватско књижничарско друштво, Хрватско архивистичко друштво и Хрватско музејско друштво, а сврха семинара била је да се окупе стручњаци који се баве грађом у архивима, библиотекама и музејима, мотивација учесника да размене идеје, знања и искуства те утврдити подручја и облике сарадње у стварању и приступу информацијама. Тема овогодишњег међународног семинара је била Интердисциплинарност и инклузивност у АКМ заједници, која је обрађена кроз излагања преко 50 стручних радника у библиотекама, архивима и музејима из Хрватске, Србије и Словеније. Запажене су биле и четири радионице које су одржане у оквиру Семинара, али и осам постерских излагања. Библиотеку града Београда су на овом скупу заступале Марина Неђић и Оливера Настић које су представиле рад Инклузија кроз уметност - интердисциолинарни програмски садржаји намењени особама са инвалидитетом у установама културе у Србији. Предмет излагања је био представљање успешних интердисциплинарних пројеката у установама културе (музеји, галерије, библиотеке) на пољу инклузије особа са инвалидитетом, а који су реализовани кроз њихово међусобно партнерство и кроз сарадњу са институцијама и организацијама које се баве овом друштвеном групацијом ( Центар за социјални рад, специјалне школе, удружења особа са инвалидитетом, дневни центри и боравци, невладине организације). Учесници семинара су били заинтересовани за ову тему, презентација рада је била веома успешна и након излагања је постављен велики број питања о програмиmа за особе са инвалидитетом у Србији. Као резултат активности са овог стручног скупа очекује се и успостављање сарадње и размена искустава са колегама из Хрватске, а стручни радници из Библиотеке града Београда су добили позив да учествују и на скуповима који ће организовати Хрватско књижничарско друштво у току наредне године.

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - Учешће Библиотеке града Београда на 22. семинару Архиви, Књижнице, Музеји : могућност сурадње у окружењу глобалне информацијске инфраструктуре у Поречу. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja