ЈЕЗГРО − изложба докумената, фотографија и монографија поводом девет деценија од формирања "Научне библиотеке о Београду" − језгра из којег су поникле Библиотека, Музеј и Историјски архив Општине града Београда

  Модернизацијски процеси који су се одигравали тридесетих година XX века доносе Београду прву установу културе засновану по тада најсавременијим европским стандардима. У буџету за 1929. годину први пут у историји Општине града Београда је предвиђено место библиотекара. Марији Илић, правници Одељења за социјалну политику, поверена је организација општинске библиотеке као јавне установе, са задатком да буде средиште образовања и самообразовања путем књиге и са друге стране – да се у њој стичу сви значајни документи који се односе на прошлост Београда.

Решењем од 7. септембра 1929. започет је систематски рад на прикупљању материјала из свих општинских одељења за Музеј и Библиотеку града Београда. Глас о овом подухвату брзо се проширио и међу Београђанима. Почели су да пристижу и значајни дарови у књигама. Овом приликом ћемо издвојити поклон књижевнице Катарине Јовановић, ћерке Анастаса Јовановића, која је тек основаној установи поклонила прву стару књигу, мање познато приређивачко дело Вука Стефановића Караџића Житије Ђорђија Арсенијевића Емануела, штампано 1827. године у Будиму. Ова књига, која се и данас чува у Библиотеци града Београда, послужила је као основ групе књига која ће обухватити старија штампана издања на српском језику.

            У првом Петогодишњем извештају Библиотеке и Музеја О. г. Б. 1929–1934. Марија Илић Агапова ће са посебном пажњом бележити како су поједина ретка издања доспевала у Библиотеку града Београда. Пре свега, истицани су јасни научни задаци новоосноване библиотеке који су налагали издвајање у посебну групу свих књига које су се односиле на Београд, а које су, у било ком правцу могле расветлити поједине периоде његове дуге и занимљиве прошлости. Све ове књиге сачињавале су, према наводима из Петогодишњег извештаја, посебну „Научну библиотеку Београда‟. Саставни део извештаја о коме је реч, чини и јединствени, први у овом делу Европе према Универзалној децималној класификацији сачињен, Каталог Научне библиотеке о Београду и попис главних дела комуналне науке, који обухвата 542 наслова, међу којима су и „Ретка и нарочита значаја дела која се односе на Београдˮ.

Установа настала као Библиотека и Музеј Општине града Београда, смештена од 1935. године у згради која се налази у Змај Јовиној улици број 1, током Другог светског рата и непосредно после њега изнедриће посебне институције: Библиотеку, Музеј и Историјски архив Београда. Настале из истог језгра, ове установе, сходно својој природи, преузимају из исте куће себи примерене фондове. Већи део некњижне грађе преузима Музеј, већи део архивске грађе преузима Историјски архив Београда.

Аутор изложбе, мр Љубица Ћоровић, библиотекар саветник Библиотеке града Београда

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - ЈЕЗГРО − изложба докумената, фотографија и монографија поводом девет деценија од формирања "Научне библиотеке о Београду" − језгра из којег су поникле Библиотека, Музеј и Историјски архив Општине града Београда. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja