Почели информатички курсеви за незапослене у Библиотеци града Београда

Библиотека града Београда, у оквиру пројекта „Информациона писменост – породични пакет“, одржава бесплатне почетне курсеве рада на рачунару за незапослене, као и за чланове њихових породица

 

Почели информатички курсеви за незапослене

Курсеви су намењени незапосленим лицима и најужим члановима њихове породице (супружник, дете) са територије града Београда. Курсеви за одрасле су четвородневни а за децу једнодневни. Током курса, саветници из НСЗ, полазницима држе и краћу обуку за активно тражење посла.Идеја пројекта јесте да се оснажи образовни капацитет породице како би у блиској будућности оне оствариле и економски напредак.Полазници за курсеве одабрани су у сарадњи са Националном службом за запошљавање – Филијала Београд. Предвиђено је да током октобра, новембра и децембра обуку прође око 50 незапослених лица, и исто толико чланова њихових породица.Информациона писменост даје снагу људима из свих сфера живота да траже, процењују, користе и стварају информације на ефективан начин, како би постигли личне, друштвене, професионалне и образовне циљеве. То је основно људско право у дигиталном свету. У низу међународних декларација и манифеста истиче се важност јавне библиотеке у стварању информационог друштва, са нагласком на њеној улози у информационом описмењавању грађана. У IFLA/UNESCO Манифесту за јавне библиотеке, међу најважније задатке библиотеке истиче се допринос унапређењу вештина информатичке и компјутерске писмености.У том смислу, Библиотека града Београда, прати светске библиотечке трендове и скреће пажњу на добар модел – сарадња НСЗ и јавних библиотека – за смањење незапослености у земљи.Пројекат „Информациона писменост – породични пакет“ подржан је од стране Министарства културе, информисања и информационог друштва.
                                    

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - Почели информатички курсеви за незапослене у Библиотеци града Београда . Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja