БИБЛИОТЕКЕ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Пратећи информатичко-технолошки развој и идући у сусрет свим захтевима савременог библиотекарства, наши библиотекари се континуирано стручно усавршавају и присуствују великом броју скупова на којима имају прилике да чују еминетне предаваче.

  Ове године је у бањи Врујци, од 26-28. јуна, био организован осми по реду стручни скуп БИБЛИОТЕКАР – СТРУКА И ПРОФЕСИЈА  тема семинара била је БИБЛИОТЕКЕ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА. Мастер клас је водио познати доајен у овој области Војислав Родић - INet CEO, consulting SMEs on effective & efficient use of Internet technologies in everyday business operations Belgrade, Serbia.. Полазници из БГБ су имали и специјалног консултанта за е-маркетинг – дипл.инг. Горана Миланковића. 

 

 

 

 

Актуелност теме и динамика предавања мотивисали су полазнике семинара на врло активно учешће у раду. Размена мишљења и досадашњих искустава библиотекара у вези са досадашњим начинима комуникације са јавношћу и са промовисањем програмских садржаја широј популацији, резултирали су прецизно разређеним сценаријима за будући наступ Библиотеке на друштвеним мрежама.

   Присуство Библиотеке на друштвеним мрежама један је од начина укључивања у савремене начине комуникације. Друштвене мреже више нису само занимљив фенеомен у виртуелном свету, већ представљају ново друштвено и економско окружење у којем важе нова правила комуникације. Захваљујући таквој комуникацији, омогућена је интеракција са корисницима која олакшава библиотекарима препознавање њихових културних потреба и одговарање на исте. 

                           

 

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - БИБЛИОТЕКЕ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja