PIKASO - UMETNIK ZA SVA VREMENA

Pablo Pikaso (1881-1973) je tokom 75 godina svoje likovne aktivnosti stvorio brojna dela u svim žanrovima likovne umetnosti i bio začetnik pojedinih pravaca (kubizam, multimedijalna umetnosti, postmoderna), pa je za pojedine istoričare umetnosti bio problem da odrede raspon njegovog stvaralaštva. U ovom predavanju ćemo ukazati na te raspone i domete, kao i neke predrasude u vezi sa njegovom ličnošću. U pojedinim delima on je veličao radost i lepotu života, a u drugima prikazaogrozote tekuće istorije 20. veka, obuhvativši ceo raspon ljudskih i ne-ljudskih situacija, sa kojima se suočavao. 

 

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - PIKASO - UMETNIK ZA SVA VREMENA. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja