Uspostavljena saradnja BGB sa bibliotekom iz Kopra

Biblioteka grada Beograda nastavlja da razvija saradnju sa uspešnim inostranim bibliotekama. U skladu sa tim, juna 2017. godine, u Kopru, uspostavljena je zvanična saradnja Biblioteke grada Beograda sa Centralnom bibliotekom Srečko Vilhar Kopar (Kopar, Slovenija), i realizovane su prve aktivnosti:

 Svečano potpisivanje Sporazuma o saradnji Biblioteke grada Beograda i Centralne biblioteke Srečko Vilhar Kopar.

- Gostovanje izložbe Biblioteke grada Beograda Vedrine i sete Branka Ćopića u biblioteci u Kopru. Svečano otvaranje izložbe održano je 8. juna 2017. godine. Izložba je naišla na veliko interesovanje stanovnika Kopra, kao i srpske zajednice iz ovog kraja. Otvaranju su, pored zvaničnika i uglednih građana opštine Kopar, prisustvovali i predstavnici Srpske pravoslavne crkve, Kulturno-umetničkog društva Kolo, kao i predstavnici medija. Dogovoreno je da izložba nakon Kopra bude postavljena u Novom Mestu, a verovatno će nakon toga gostovati i u drugim gradovima Slovenije.

- Upoznavanje predstavnika Biblioteke grada Beograda sa radom biblioteke u Kopru i sa uslugama koje ova biblioteka pruža građanima.

- Detaljno upoznavanje sa organizacijom i radom portala za preporuke knjiga za čitanje www.dobreknjige.si(biblioteka iz Kopra je pokrenula ovaj portal koji je sada postao nacionalni portal u Sloveniji); ovo je posebno važno s obzirom da Biblioteka grada Beograda upravo pokreće sličan servis u Srbiji pod nazivom Šta da čitam.

- Razmatranje narednih koraka u saradnji.

S obzirom na to da je biblioteka u Kopru jedna od najnaprednijih biblioteka u Sloveniji, razmena iskustava sa njom doneće dosta koristi BGB u razvijanju novih usluga i učvršćivanju međukulturnih veza.

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - Uspostavljena saradnja BGB sa bibliotekom iz Kopra. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja