Metodolški materijal Biblioteke kao moćni partneri u diseminacji i eksploataciji rezultata projekata celoživotnog učenja

Biblioteka grada Beograda kao partner učestvuje u dvogodišnjem (2012-2014) evropskom projektu pod nazivom Di-XL. Kooridnator Projekta je Nacionalna biblioteka Letonije a partneri pored BGB su: centar za edukacijuBaltic Bright, grčka IKT kompanija Action Synergy, češka NVOSedukon, litvanska NVOSocial Innovation Fundi Nacionalna tehnička biblioteka Češke. U fokusu projekta Di-XL je doživotno učenje kao koncept koji čini deo strategije EU „Evropa 2020“

Tokom dvogodišnjih aktivnosti radilo se na razvoju efikasnog i održivog modela diseminacije i eksploatacije rezultata doživotnog učenjakroz biblioteke. Tokom razvoja modela bilo je potrebno identifikovati i prevazići postojeće barijere između organizacija koje učestvuju u doživotnom učenju. Posebna pažnja bila posvećena potrebi usavršavanja bibliotekara na polju znanja i veština iz oblasti doživotnog učenja. Jedan od dosadašnjih rezultata rada projekta je metodološki materijal pod nazivom „Biblioteke kao moćni partneri u diseminacji i eksploataciji rezultata projekata celoživotnog učenja“. Verizaja na engleskom jeziku je dostupna preko veb stranice projekta http://dixl.eu/wp-content/uploads/Methodological_material.pdf. Prevod metodološkog materijala je u toku a srpska verzija će biti dostupna do oktobra 2014.

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - Metodolški materijal Biblioteke kao moćni partneri u diseminacji i eksploataciji rezultata projekata celoživotnog učenja. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja