U primeni je novi Pravilnik

Na osnovu člana 30 Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti, Uputstva o načinu rada biblioteka sa korisnicima i Statuta Biblioteke grada Beograda odlukom Upravnog odbora Biblioteke grada Beograda u primeni je novi Pravilnik o uslovima, načinu korišćenja i zaštiti bibliotečko-informacione građe i izvora i pružanju informacionih usluga u Biblioteci grada Beograda.

Ovaj Pravilnik dostupan je svim članovima i korisnicima usluga Biblioteke grada Beograda. Štampani Pravilnik nalazi se na vidnom mestu u svakoj biblioteci, a elektronska verzija nalazi se na veb sajtu BGB u delu O nama/Akti.

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - U primeni je novi Pravilnik. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja