Predstavljanje Di-XL Modela na seminaru za zainteresovane aktere u celoživotnom učenju

Di-XLprojekat kao glavnu temu svojih aktivnosti ima celoživotno učenje. Finansiran je od strane Evropske unije u okviru Life Long Learning Programme. Prateći radni paket  6, Biblioteka grada Beograda kao partner u ovom projektu, organizovala je seminar za zainteresovane aktere u širenju  Di-XLModela. Ovaj model, koji predstavlja jedan od dva osnovna cilja projekta, predstavlja mehanizme i procedure koje primenjuju biblioteke za širenje i eksploataciju ove vrste učenja, kao i modele i procedure za saradnju  između biblioteka i organizacija/ustanova koje se bave celoživotnim učenjem (tzv. LLP sektor), a sve to u svrhu diseminacije rezultata projekta.

Seminar je održan 11. septembra 2014.  u Vukovoj sali Biblioteke grada Beograda.  Tokom seminara razmenjivana su iskustva u saradnji biblioteka i  LLP sektora, čiji predstavnici su bili prisutni. Predstavljen je metodološki materijal i razmatrane su mogućnosti učešća u promociji doživotnog učenja. Prezenteri na seminaru bili su Nada Arbutina, Isidora Injac i Vesna Arsić.

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - Predstavljanje Di-XL Modela na seminaru za zainteresovane aktere u celoživotnom učenju. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja