Biblioteka grada Beograda i DANET asocijacija

Dunavska mreža za Evropu (DANET) je međunarodna krovna asocijacija obrazovnih i kulturnih institucijau podunavskim zemljama. Na poziv asocijacije DANET i njihove predsednice gđe Karmen Štadelhofer,Biblioteka grada Beograda uzela je učešće u predstavljanju svojih aktivnosti potencijalnim projektnim partnerima. Takođe, BGB se aktivno angažovala u prezentaciji deset ustanova grada Beograda koje su svoj grad predstavile kao kulturno-turističkudestinaciju koja je nesumnjivo zanimljiva za različite vrste projektnih aktivnosti. BGB je predstavnike evropskih zemalja upoznala sa svojom digitalnom bibliotekom i ponudila im učešće u formiranju kolekcije „Digitalne dunavske biblioteke“, čije su osnove već postavljene u saradnji sa gradskom bibliotekom Ulm. 
DANET je neprofitna asocijacija čiji članovi imaju za cilj da podstiču i razvijaju inovativne kulturno-obrazovno strategije i programe na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Udruženje se bavipodsticanjem obrazovanja, kulture i nauke u domenima doživotnog učenja, društvene angažovanosti i dijaloga duž Dunava.U opusu svojih delatnosti asocijacija se angažuje u stimulisanju  evropskih integracija, posebno aktiviranjem i angažovanjem stručnjaka za implementaciju Dunavske strategije Evropske komisije u oblasti obrazovanja. Cilj udruženja je posebno fokusiran na promovisanje saradnje među članovima asocijacije.
 
Skup koji se odigrao od 8. do 12. decembra 2014. godine u nemačkom gradu Bad Urahu imao je za cilj  da okupi 50 diseminatora iz različitih organizacija iz Evrope (ili pojedinaca zainteresovanih za umrežavanje, kao i za projekte EU) i da im stvori konkretnu platformu za projektne ideje tokom 2015. godine, kao i da se omogući povoljna atmosfera za uspostavljanje partnerstava među organizacijama učesnicama.
 
 
 
Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - Biblioteka grada Beograda i DANET asocijacija. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja