Запослени БГБ-а

Кликните на линк, погледајте контакт податке и преузимте vCard

БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА

Директор

ЈАСМИНА НИНКОВ
 

Сектор за библиотечку делатност

Помоћник директора за библиотечку делатност

МАРЈАН МАРИНКОВИЋ

Одељење за набавку и обраду библиотечке грађе

Начелник Одељења за набавку и обраду библиотечке грађе

ОЛИВЕРА КАЛДЕСИЋ

Библиотекар саветник за анализу и попуњавање фондова

ОЛГА СРЕЋКОВИЋ-ФРАНИЋ

Библиотекар за набавку и инвентарисање библиотечке грађе

БИЉАНА ГРБОВИЋ

Књижничар-инвентатор самостални

МАРЈЕТА ЈЕЛОВАЦ

Књижничар инвентатор

МИРЈАНА МИЛОВИЋ

НАТАША ПОПОВИЋ

ЈАСМИНА ЋУЛАФИЋ

ЉИЉАНА ЖИВАДИНОВИЋ

МАРИЈА БАЈИЋ

НЕНАД ПУРИЋ

Библиотекар редактор библиографско-каталошке обраде

СВЕТЛАНА МАРТИНОВИЋ

Библиотекар каталогизатор

НАДА ЈЕЛКИЋ

МИХАЈЛОВИЋ КАТАРИНА

МАРИНА ПЕЈНОВИЋ *одређено

Редактор стручне класификације

ВЕСНА БУЛАЈИЋ

Библиотекар класификатор

РАДМИЛА ТАСИЋ

АЛЕКСАНДРА КЕКИЋ ЂОКИЋ

Библиотекар предметизатор

ДУБРАВКА ПРЕНДИЋ

САЊА ЦВРКОТА

Одељење за унапређење библиотечке делатности

Начелник Одељења за унапређење библиотечке делатности

СТАНКА ЈОВИЧИЋ

Библиотекар саветник за делатност

ОЛГА КРАСИЋ МАРЈАНОВИЋ

Библиотекар за развој библиотечке делатности и матичне функције

СНЕЖАНА КАВАЛИЋ АРСЕНИЈЕВИЋ

МИРЈАНА ЂАПИЋ ПЕЈОВИЋ

ДУШАНКА ШЕВО

Одељење за развој дигиталне библиотеке и информатичку подршку

Начелник Одељења за развој дигиталне библиотеке и информатичку подршку

ДРАГАН КАРАЛИЋ

Стручни сарадник-информатичар

ВЛАДИМИР АТАНАСКОВИЋ

БРАНКО ЂОРЂЕВИЋ

Библиотекар за дигитализацију

ЗЛАТКО АХМИЋ

НИКОЛА ПУРИЋ

Графички уредник

НЕНАД ВРЗИЋ

Одељење за рад са корисницима

Начелник Одељења за рад са корисницима

СОЊА ДУШИЋ

Библиотекар за рад са корисницима

ТАТЈАНА КИРСАНОВ

МАРИНА ЂЕНАДИЋ

МАРИЈАНА ПУРИЋ

ОЛИВЕРА СТОЈАНОВИЋ

ИВАНА ДАМЈАНОВИЋ

ЖАКЛИНА ЛУКИЋ

ЉИЉАНА ЗЕЧЕВ

БОЈАН КУНДАЧИНА

Књижничар за рад са корисницима

ГОРДАНА КАРОВИЋ

ЗОРИЦА ЉУБИЋ

ЈАСНА КОМАРЧИЋ ПОПОВИЋ  / *МИЛАН ГАЧИЋ *одређено

ВЕЛИБОРКА ПРАВИК

ВИОЛЕТА МИТИЋ

ЈАСМИНА СТАНКОВИЋ

БАЈРАМКА ШКРИЈЕЉ

СЛАВИЦА МАЛЕТИЋ

ДРАГАНА ЛАЛИЋ  /  *ПРЕДРАГ ШИПОВ *одређено

МИРЈАНА БРАЦОВИЋ

РУЖИЦА БОЈНИЋ

Послови манипуланта у магацину

MИЛОЈКА НОВАКОВИЋ

Амерички кутак

САНДРА НИКОЛИЋ

ЈЕЛЕНА ДЕДИЋ

ТАТЈАНА СУДИМАЦ

МИЛЕНА ОГЊАНОВИЋ

Одељење за културне програме

Начелник Одељења за културне програме

ВЛАДИСЛАВА ИВКОВИЋ МАРКОВИЋ

Уредник програмских активности

ЈАНА НИКАЧЕВИЋ

ИСИДОРА ИЊАЦ

АМАЛИЈА ВИТЕЗОВИЋ

Одељење посебних фондова

Начелник одељења посебних фондова

МИЛАНКА БАБИЋ ВУКАДИНОВ

Фонд старе и ретке књиге – Завичајно одељење

Библиотекар саветник у фонду старе и ретке књиге

ЗОРАН ЗДРАВКОВИЋ

ЉУБИЦА ЋОРОВИЋ

Библиотекар информатор

ЛИДИЈА ТОНТИЋ

МАРИЈА ИВАНОВИЋ

АНЂЕЛА ИВАНИЋ МАТИЋ

Књижничар инвентатор самостални за послове у фонду старе и ретке књиге

ТАЊА АНИСИЈЕВИЋ

 

Фонд периодике

Библиотекар за послове у фонду периодике

ТАТЈАНА АЛЕКСАНДРОВ

Књижничар за послове у фонду периодике

СЛАВОЉУБ ВЕСОВИЋ

ЈЕЛЕНА СЕКУЛИЋ РАДОЈКОВИЋ

СРЕБРА ПАВИЋ

Дечији фонд – Одељење „Чика Јова Змај“

Дечији фонд – Одељење „Невен“

Библиотекар за рад са корисницима у дечјем фонду

ВИОЛЕТА ЂОРЂЕВИЋ

ЈАСНА БРКИЋ

БИЉАНА ПЕТРОВИЋ

ДРАГАНА ТРБОЈЕВИЋ

Књижничар за рад са корисницима у дечјем фонду

РУЖИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ

Сектор за финансијско пословање, правне и опште послове

Помоћник директора за финансијско пословање, правне, техничке и опште послове

МИЛИЈАНА ЈОКИЋ

Одељење за рачуноводствене послове

Шеф рачуноводства

ДРАГАНА ОГЊАНОВИЋ

Материјално финансијски послови - књиговођа главне књиге

ДРАГИЦА ВОЈИНОВИЋ

Материјално финансијски послови-књиговођа аналитичке евиденције

ДАНИЈЕЛА БРАКУС

Материјално финансијски послови - ликвидатор

БРАНКА ПУРИЋ

Материјално финансијски послови - референт обрачуна зарада и евиденције основних средстава

АЛЕКСАНДАР КОСИЋ

Материјално финансијски послови – референт благајничког пословања

ЉИЉАНА ТАЦИЋ

Одељење за правне послове

Секретар Библиотеке

ИВАНКА МИЛОСАВЉЕВИЋ

Стручни сарадник за правне послове и јавне набавке

САЊА ЈУГОВИЋ

МИОДРАГ ПЕРОВИЋ

Организатор кадровских послова

СЛАВИЦА ИЛИЋ

Послови дактилографа и архиве

ЈАСМИНА КОСИЋ

Организатор општих послова

ЈЕЛЕНА ДУРКОВИЋ

Одељење за техничке послове

Виши техничар

ДРАГАН МАШИЋ

Организатор општих послова за безбедност и здравље на раду

ДРАГАН ЛУКИЋ

Организатор општих послова за противпожарну заштиту и електро инсталације

ДУШАН НИКОЛИЋ

Референт за дистрибуцију библиотечке грађе

МАРКО ЈОВАНОВИЋ

Одељење за опште послове

Организатор материјално финансијских и општих послова

СЛАВИЦА ЈАНКОВИЋ

Послови одржавања хигијене

ВЕСЕЛИНКА ЂУКИЋ

ДРАГАНА ЦВЕТКОВИЋ

СТАНИЦА СМИЉКОВИЋ

ЈАСМИНА МАШИЋ

ВЕСНА ТОДОРИЋ

ОЛГА ПОЛОВИНА

РАДОСЛАВА СОЛАРОВ

ВЕСНА ФИРАУНОВИЋ

ВЕСНА БОЖИНОВИЋ

ДУШИЦА НОВИЋЕВИЋ

АЛЕНКА ЂУРЂИЋ

ЗОРИЦА МИЋИЋ

ОЛГА ОЖЕГОВИЋ

МИЛИЦА СИМЕУНОВИЋ

МИЛИЦА ИВАНОВИЋ / *КАТАРИНА МАТИЋ *одређено

ВЕСНА БУРА

БИЉАНА МАРИНКОВИЋ

МИЛИЦА МАНДАРИЋ

БИБЛИОТЕКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

Одељење библиотека

„Доситеј Обрадовић“ Вождовац

Огранак „Карађорђе“

Огранак „Милутин Ускоковић“

Огранак „Филип Вишњић“

Огранак „Милорад Панић Суреп“

Одељење библиотека

„Исидора Секулић“ Савски венац

Огранак „Бора Станковић“

Огранак „Јован Јовановић Змај“

Огранак „Вељко Петровић“

Огранак „Веселин Маслеша“

 

Начелник одељења

АЛЕКСАНДРА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ

 

 

Библиотекар за рад са корисницима

ТАЊА МИЛИЧИЋ

 

ДАРКО ХАБАЗИН

 

МАРИЈА ПАНТЕЛИЋ

 

ИВАНА ЧЕРНИШОВА

ДИЈАНА АРСЕНИЈЕВИЋ

ГАЛА ОДАНОВИЋ

 

Књижничар за рад са корисницима

ТАМАРА МИРКОВИЋ

ДРАГАНА ЖИЖИЋ

 

ГОРДАНА ЈОКИЋ

 

МОМИР ПЕТРОВИЋ

ДОБРИЛА НИКОЛИЋ

 

МАРКО МАШИЋ

 

БИЉАНА ТОМИЋ

 

ЈЕЛЕНА ПАВЛИЧЕВИЋ

 

ТОМИСЛАВ ПЕТРОВИЋ

 

СПОМЕНКА МИЛИНКОВИЋ

Одељење библиотека

„Петар Кoчић” Врачар

 

Дечје одељење „Растко“

Огранак „Борислав Пекић“

Огранак „Лаза Лазаревић“

Огранак „Слободан Марковић“

 

Одељење библиотека                              „Ђорђе Јовановић“Стари град

 

Дечје одељење „Драган Лукић“

Огранак „Јован Поповић“

 

Начелник одељења

МАРИНА НЕЂИЋ

 

 

Библиотекар за рад са кориснцима

АЛЕКСАНДРА ЈЕРЕМИЋ

 

САНДРА МАТИЈАШЕВИЋ

 

ГОРДАНА ЛЕШТАНИН

 

ВОЈИСЛАВ ЗУБАНОВИЋ

 

АНЂЕЛКА СУВАЈЏИЋ

 

СНЕЖАНА ЖИВКОВИЋ

 

ТЕОДОРА ПЕШИЋ

 

ТАМАРА ГИЛИЋ

 

 

Књижничар за рад са корисницима

 

ИВАНА МИРКОВИЋ

ЉУБИЦА ДУКИЋ

 

СМИЉКА МАРКОВ БОГАВАЦ

 

ДАНА КОСТИЋ

 

МИРЈАНА ИВКОВИЋ

 

АЛЕКСАНДРА МАРИНКО

 

ОЛГА КАЛОПЕРОВИЋ

 

МАРИНА БУМБАК

Одељење библиотека

„Вук Караџић” Звездара

 

Огранак „Драгиша Витошевић“

Огранак „Бранко Миљковић“

Огранак „Блажо Шћепановић“

Огранак „Станислав Винавер“

Огранак „Јефимија“

Огранак „Мома Димић“

 

Одељење библиотека

„Илија Гарашанин“ Гроцка

 

Дечје одељење

Огранак у Калуђерици

Огранак у Врчину

 

Начелник одељења

ЖЕЉКА ШАИН МИЛОШЕВИЋ

 

 

Библиотекар за рад са корисницима

МИЛИЦА БУХА

 

БИЉАНА ДАНИЋ ГРБИЋ

 

СВЕТЛАНА МИТРОВИЋ

 

АЛЕКСАНДРА ДУКИЋ

 

ТАТЈАНА БРЕБАНОВИЋ

 

ЛИДИЈА ВРАНЕШ ДРЕНОВАЦ

 

ТАТЈАНА СТАНОЈЕВИЋ

ДРАГАНА МАЛИЋ

ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋ

 

ПЕТАР ЧОРТАН *одређено

 

 

Књижничар за рад са корисницима

ЈЕЛЕНА СПАЈИЋ КОВАЧ

МАРИЈА ВЛАДУШИЋ

 

ИВАНА АРСИЋ

 

АЛЕКСАНДРА МАРКОВИЋ / *ГОРДАНА СИМИЋ* одређено

СНЕЖАНА РАДОЈЧИН

 

НЕБОЈША ЈАНКОВИЋ

 

МИЛЕНА ЈОВИЧИЋ

 

ЖИВКО НИКОЛИЋ

 

МИЛАДА РОСИ

 

ДУШКО ЂУРИЋ

 

ПРЕДРАГ ЂУРИЋ

 

ДОБРИЋ СНЕЖАНА

 

Одељење библиотека

„Лаза Костић” Чукарица

 

Огранак „Душко Радовић“

Огранак „Прометеј“

Огранак „Ђура Јакшић“

Огранак у Рушњу

Одељење библиотека

„Миодраг Булатовић“ Раковица

 

Огранак „Мирослав Антић“

Огранак „Исидора Секулић“

Огранак „Милош Црњански“

Огранак „Иво Андрић“

 

Одељење библиотека

„Јован Дучић“ Барајево

 

Огранак у Вранићу

 

 

Начелник одељења

ВЛАДАН НИКОЛИЋ

 

 

Библиотекар за рад са корисницима

СВЕТЛАНА ЈОВИЧИЋ БОЖИЋ

 

СНЕЖАНА КНЕЖЕВИЋ

 

ЈЕЛЕНА КЕСИЋ

 

ВЕРИЦА ГУТАЉ ЖИВКОВИЋ

 

АНДРИЈАНА ЈЕЛОВАЦ

 

ДУШАНКА ГАКОВИЋ

 

ЗОРИЦА ЈОВИЧИЋ

 

 

Виши књижничар за рад са корисницима

ДАНИЈЕЛА ВАСИЉЕВИЋ

ЈАСНА ЈАНКОВИЋ

 

 

Књижничар за рад са корисницима

СЛАВИЦА ДУЦКИН

 

МИЛЕНА НИКОЛИЋ

 

СЛАЂАНА ПЛАВШИЋ

 

ТАТЈАНА ТОШИЋ

 

КРИСТИНА САВИЋ

 

КАРИНЕ МИХАЈЛОВИЋ

 

НАТАЛИЈА СТЕВАНОВИЋ

 

ЂУРЂИЦА ПЕТРОВИЋ

 

МИРЈАНА СТАНИСАВЉЕВИЋ

 

 

 

 

Одељење библиотека

„Свети Сава“ Земун и Сурчин

 

Дечје одељење

Огранак „Карађорђев трг“

Огранак „Горњи град“

Огранак „Нови град“

Огранак у Земун Пољу

Огранак у Батајници

Огранак у Добановцима

Огранак у Новој Галеници

Огранак у Сурчину

 

Начелник одељења

НАТАША ТРКУЉА

 

 

Библиотекар за рад са корисницима

МИЉКА КОЦИЋ

 

МИРОСЛАВА МАРИЋ

 

ДРАГАНА МИХАИЛОВИЋ

 

ТАТЈАНА ВАСКОВИЋ

 

СВЕТЛАНА РАКАНОВИЋ / *БОГДАНКА СТАРЧЕВИЋ *одређено

 

ТАТЈАНА ПЕРОВИЋ

 

РУЖИЦА ПУНИШИЋ

 

МИРЈАНА САВИЋ

 

ДАНИЈЕЛА ГУБЕРИНИЋ

 

ДУШАН ЖИВКОВИЋ

МИРА СТОЈНИЋ

 

Виши књижничар за рад са корисницимa

МАРИЈА МАТОВИЋ

 

ГОРАНА ЕЛЧИЋ

 

 

Књижничар за рад са корисницима

МИЛИЦА АЛФИРЕВИЋ

 

ЗОРИЦА ШУШЊАР

 

ВЕСНА ЈЕВРЕМОВИЋ

 

МИРЈАНА МИЛИЋ

 

ИВАНА БЕГОВИЋ

 

ВЕСНА ПУПАВАЦ

 

САША БОЈИЋ

 

 

 

 

 

Одељење библиотека

„Вук Караџић“ Нови Београд

 

Дечје одељење

Огранак „Фонтана“

Огранак „Сава“

Огранак „Владан Десница“

Огранак „Бежанија“

Огранак „Перо Слијепчевић“

Огранак „Меша Селимовић“

Огранак „Марија Илић Агапова“

Начелник одељења

ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ

 

 

Библиотекар за рад са корисницима

НАДА АРБУТИНА

 

БЛАЖИМИР ЈОКОВИЋ

 

ЗЛАТА ДОДЕР

 

ГОРДАНА ЂАКОВАЦ

 

 

НАТАША БУЛАТОВИЋ / *АЛЕКСАНДРА САВКОВИЋ *одређено

 

СМИЉА ТОДОРЧЕВИЋ

 

МИРЈАНА КОМАД

НАТАША КОТАРАШ БЈЕГОВИЋ

МАРИЈАНА ДЕБЕЉАК

ПРЕДРАГ ЂУКИЋ / ДРАГАНА КАЛИНИЋ

 

 

Виши књижничар за рад са корисницима

БРАНКА ЧАНКОВИЋ

 

 

Књижничар за рад са корисницима

ЗЛАТКО ЗДРАВКОВИЋ

 

СТАМЕНКО МИЛОСАВЉЕВИЋ

 

НЕНАД СИМИЋ

 

ЉИЉАНА ЛИКАР

 

ЉИЉАНА ЈЕКИЋ

 

СВЕТЛАНА ТОДОРОВИЋ

 

 

Одељење библиотека

„Деспот Стефан Лазаревић“ Младеновац

 

Дечје одељење

Одељење библиотека

„Милован Видаковић“ Сопот

 

Огранак „Љубивоје Гајић“

Огранак у Раљи

Огранак „Брана Аксентијевић“

 

Начелник одељења

ВЕСНА САРИЋ

 

 

Библиотекар за рад са корисницима

ЈАСМИНА ЧАБРИЛО

 

ЉИЉАНА КУЗМИЋ

 

ИВАНА ТЕНОДИ ОБРАДОВИЋ

 

 

Виши књижничар за рад са корисницима

НИКОЛА КОСТАДИНОВИЋ

 

 

Књижничар за рад са корисницима

МИРЈАНА РЕБИЋ

 

ВИОЛЕТА БУКВИЋ

 

КАТАРИНА МИОШ

 

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - Zaposleni. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja