16. новембар - Међународни дан толеранције

Толеранција и поштовање њених основних принципа...

Историјат Међународног дана толеранције, значај толеранције за опстанак сваког друштва, као и сама толеранција на делу, биле су полазне тачке предавања које је у библиотеци у Калуђерици одржала социолог Ивана Благојевић.
У овом интеракривном предавању, група средњошколаца изнела је своје виђење (не)толеранције у окружењу кроз кратке приче и анегдоте.

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - 16. новембар - Међународни дан толеранције. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja