ЗАВИЧАЈ И ЉУДИ У ЊЕМУ

Градска општина Сопот у сарадњи са библиотеком „Милован Видаковић“ из  Сопота расписује  II књижевни конкурс за најбоља остварења у области поезије и кратке прозе.

ТЕМА: ЗАВИЧАЈ  И  ЉУДИ  У  ЊЕМУ

Услови конкурса :

* Један аутор доставља највише једну песму или један прозни текст.

* На конкурсу   могу учествовати сви заинтересовани  грађани.

* Радови се достављају у три примерка , под шифром, с тим што се решење шифре ( име и презиме аутора, адреса или школа, број телефона) доставља у посебној коверти уз рад. На коверти обавезно навести за коју област се конкурише  - поезија или проза, учесници до 15 година или одрасли аутори.

* Радове доставити до 30. новембра 2014. , на  адресу : Библиотека „Милован Видаковић“, Космајскитрг  7, 11450  Сопот

    Градска општина Сопот је донатор  књижевног конкурса.

    Резултати конкурса биће објављени и награде  додељене до краја децембра 2014.

  (1)

  II Kњижевни конкурс

     Књижевни конкурс Градска општина Сопот  је први пут  расписала  у октобру 2013. године поводом обележавања 120  година од прогла-   шења варошице Сопот. Идеја покретача конкурса је била да  се  у  Сопоту подстакне књижевно стваралаштво како младих тако  и свих других аутора који се баве писањем о завичају.

Жири, чине сопотски писци и представници библиотеке, додељује  награде за поезију и прозу у конкуренцији учесника до 15 година и у конкуренцији одраслих.

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - ЗАВИЧАЈ И ЉУДИ У ЊЕМУ. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja