КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У МАЛОЈ ПТИЦИ

Синоћ је у Књижевном клубу Мала птица промовисана антологија српских песника ,,Фигуре у тексту-градови у фокусу“, ,,јединствен пројекат од виталног значаја за афирмацију и валоризацију савременог српског песништва“ који ,,представља најшире и најособеније представљање савременог песничког стваралаштва“ насталог у последњих педесет година на територији Србије.

У њој су заступљени живи песници, рођени у интервалу од 1946-1996.године. Названа је: ,,Азбучник поетског идентитета  Србије“ будући да су у њој песници представљани азбучним редом, а њихово поетско умеће читаоцима и тумачима поезије понуђено у неколико песама ради што бољег представљања. Издата у два тома, антологија чији укупан број страница премашује цифру од хиљаду, је како кажу састављачи: ,,привремено свођење рачуна“ које искључује крајње антологичарске ригорозности на уштрб издашности суочења са актуелним књижевним тренутком и односа према иновациском потенцијалу песничких текстова и потребе да се новије песништво чита из сопственог најширег контекста као ,,групни портрет без пукотина“ као и о жељи састављача да се сврне адекватна пажња на аутентично и ново што са младим песницима долази“.

Приређивачи антологије су ,,угледни књижевници,преводиоци,антологичари

Миљурко Вукадиновић, Видак М.Масловарић и Раденко Бјелановић“. На овом пројекту су радили скоро две године. Књигу је издао УК ,,Кораци“ Крагујевац.           

На књижевној вечери антологију су промовисали књижевници Миљурко Вукадиновић и Видак М.Масловарић. Стихове су говорили и неки од аутора који су заступљени у овој антологији, као и они који ће се наћи у трећем тому који чека припрему.

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У МАЛОЈ ПТИЦИ. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja