На Звездари почела манифестација „Дани сениора”

Дани сениора на Звездари у 2014“ отворени су у понедељак, 15.09.2014. у Библиотеци „Вук Караџић“, стручним скупом-округлим столом под називом „Оптимална мрежа социјалних услуга за сениоре-потребе и могућности“.
 
Преко двадесет стручњака говорило је о проблемима најстарије популације на Звездари, Београду и Србији и оптималним услугама и програмима чијом реализацијом би њихов свакодневни живот учинили хуманијим, достојанственијим, квалитетнијим и активнијим.

Скуп је акредитован у Комори социјалне заштите и организован је уз стручну подршку и помоћ Коморе и Геронтолошког друштва Србије. Износећи звездарски модел социјалне бриге за сениоре, Радмила Урошевић, координатор Волонтерског сервиса Звздаре и помоћник шефа Одељења за друштвене делатности, нагласиила је да су данашњим сениорима, највећи проблеми усамљеност, депресија (само)изолација и пасиван однос према пензионерским данима, затим-сиромаштво, болест и одсуство породичне бриге. У условима општих процеса, као што су глобализација, експлозије индустрије информација и ИТ технологија, сениори али и припадници млађих генерација, с разлогом губе корак са хуманим димензијама свакодневног живота. Због тога концепт социјалне бриге локалних самоуправа, општина и градова, све више добија на значају. Општина Звездара планира социјалну политику у којој је брига за најосетљивију популацију најважнија а тој категорији свакако припадају сениори. На скупу је било речи о значају квалитетног информисања, организоване и континуирање едукације, развијању програма социјализације која ће бити организована у континуитету, доступна и бесплатна за грађане.Подршка у кућним условима са циљем што дужег боравка у природном окружењу, заједнички је циљ свих социјалних партнера који су учествовали на скупу а представници су јавног, цивилног и приватног сектора.Посебна група тема била је посвећена креирању услуга подршке оболелима од Алцхајмерове болести и деменције и њиховим породицама које су носиоци дуготрајне неге и бриге за ова лица. Скуп су подржали ГО Звездара, Библиотека "Вук Караџић", Дом здравља Звездара, Комора социјалне заштите Србије, Геронтолошко друштво Србије, Академиа Едукатива, издавачке куће „Чигоја” и „Архипелаг”, „Уна ПРЕС”, ОТП банка, „Психофокус”, „ИЊАЦ” и „Контакта24”. Закључци са скупа биће важан део операционализације и реализације Стратегије развоја социјане заштите на Звездари 2011-2015. године, у којој је један од приоритета брига и унапређење свакодневног живота старијих лица на општини Звездара.

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - На Звездари почела манифестација „Дани сениора”. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja