Учешће Библиотеке града Београда на 3. Округлом столу: Књижнице за друге и другачије - Овдје сам! Прихвати ме! у Загребу

У организацији Хрватског књижничарског друштва (Радна група за мањинске књижнице и Секција за народне књижнице) и Средишње књижнице Срба у Републици Хрватској (која се налази при СКД Просвјета), у Загребу је 15. новембра 2019. године, одржан 3. Округли стол: Књижнице за друге и другачије - Овдје сам! Прихвати ме!. Скуп је одржан у простору СКД Просвјета, а уз финансијску потпору Министарства културе Републике Хрватске. Учествовало је 20 библиотекара из свих типова библиотека и стручњаци из владиних и невладиних организација из Хрватске, Србије и Словеније

Стручни скуп на тему Књижнице за друге и другачије ослања се на искуство у раду народних и мањинских библиотека и жели да подстакне све народне (јавне) библиотеке, да у складу са европским досезима поштовања права свих мањина, прихватају и проширују своја позитивна искуства у раду са посебним категоријама корисника (припадници националних мањина, новонастале етничке скупине, досељеници, азиланти, особе старије животне доби, особе са инвалидитетом, бескућници). 

Библиотеку града Београда су, на овом Скупу, представљале Марина Неђић и Маријана Пурић као предавачи. Начелник Одељења за унапређење библитечке делатности Марина Неђић је преставила рад Програмске активности за особе старије животне доби у Библиотеци града Београда, а дипломирани виши библиотекар Маријана Пурић рад Терапијски пси и пси помагачи у установама просвете и културе : добробит за све.По завршетку успешних излагања, уследила су питања и коментари присутних, а наставили су се и након званичног програма.Учвршћени су ранији и успостављени нови контакти са колегама, чиме је отворен простор за будућу сарадњу.

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - Учешће Библиотеке града Београда на 3. Округлом столу: Књижнице за друге и другачије - Овдје сам! Прихвати ме! у Загребу . Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja