Успешно одржане обуке за рад у новој апликацији за базу МБС у Библиотеци града Београда

Народна библиотеке Србије је, 1997. године, урадила Базу података Мрежа библиотека Србије (МБС), са циљем да се континуирано прати стање и проучавају потребе  и услови рада у оквиру библиотечко-информацине делатности. Крајем прошле године, Народна библиотека Србије је урадила нову апликацију за базу Мрежа библиотеке Србије (МБС), те ће се од 2020. године Извештаји о библиотечком пословању прикупљати на нов начин. Нова апликација МБС базе унапређена је у програмском (софтверском) делу, такође и у садржајном делу, јер је урађена према актуелном Међународном стандарду (ИСО 2789). У току јануара је у електронској читаоници НБС урађена обука за библиотекаре матичних служби из целе Србије, на којој су активно учествовали и запослени у Библиотеци града Београда.

Одељење за унапређење библиотечке делатности Библиотеке града Београда, у оквиру Сектора за библиотечку делатност, врши функцију матичне надлежности за скоро 500 библиотека различитог типа (јавне, специјалне и школске) на подручју града Београда. Надлежно је за надзор над стручним радом библиотека, старање о сталном стручном усавршавању библиотечко-информационих стручњака, праћење стања и проучавање потреба и услова рада у библиотекама, предлагање мера за унапређење рада и развој библиотека и учешће у изради предлога дугорочне стратегије развоја библиотека. Ипак, један од најважнијих задатака овог Одељења је пружање стручне помоћи и инструкторски рад са запосленима у библиотекама на подручју матичности. С обзиром на чињеницу да је Библиотека града Београда надлежна за скоро 500 библиотека, сви запослени у Одељењу за унапређење библиотечке делатност,  начелник Одељења Марина Неђић и дипломирани библиотекари Маријана Пурић, Душанка Шево, Мирјана Ђапић - Пејовић и Снежана Кавалић Арсенијевић,максимално су се ангажовали да одрже 6 радионица - обука за рад у новој МБС бази. До сада су успешно одржане обуке за библиотекаре из јавних и специјалних библиотека, а  библиотекари из Одељења се, са пунo ентузијазма, спремају и за преостале 4 обуке које ће бити одржане за школске библиотекаре у току наредне недеље.

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - Успешно одржане обуке за рад у новој апликацији за базу МБС у Библиотеци града Београда. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja