Обука за рад у новој апликацији за базу МБС за школске библиотекаре на територији Београда

У току фебруара месеца 2020. године, стручни радници у Одељењу за унапређење библиотечке делатности, начелник Марина Неђић и дипломирани библиотекари Маријана Пурић, Душанка Шево, Мирјана Ђапић Пејовић и Снежана Кавалић Арсенијевић, организовали су обуке за библиотекаре, из различитих типова библиотека, за рад у новој апликацији за МБС базу. Народна библиотеке Србије ће од 2020. године Извештаје о библиотечком пословању прикупљати на нов начин. 

Нова апликација МБС базе унапређена је у програмском (софтверском) делу, такође и у садржајном делу, јер је урађена према актуелном Међународном стандарду (ИСО 2789). Пошто Библиотека града Београда има у надлежности скоро 500 библиотека, различитог типа, на територији Београда, обука библиотекара је обављена у 6 термина. Поред обуке за библиотекаре из јавних и специјалних библиотека, крајем фебруара су урађене 4 обуке за библиотекаре из школских библиотека. Посебну пажња је посвећена школским библиотекарима (на обуци их је било преко 250) јер у том типу библиотеке је присутно највише почетника у библиотечкој струци, а због честе измене кадра у школским библиотекама. Изузев једне обуке, која је урађена у сарадњи са Библиотеком „Димитрије Туцовић“ у Лазаревцу, за библиотекаре са подручја лазаревачке општине (поред школских библиотекара урађена је и обука за библиотекаре из јавне библиотеке), остале три обуке су успешно одржане у Библиотеци града Београда.Школским библиотекарима смо на обуци темељно разјаснили проблеме везане за податке који се прикупљају за сваку појединачну библиотеку. Обухваћене су следеће групе података: подаци потребни за идентификацију библиотеке, подаци о библиотечком простору, фондовима, библиотечкој опреми, аутоматизацији и рачунарској и комуникационој опреми, библиотечком кадру и његовој структури, корисницима и њиховој структури, коришћењу библиотечких фондова и услуга, врстама инвентара и каталога, финансирању, итд.

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - Обука за рад у новој апликацији за базу МБС за школске библиотекаре на територији Београда. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja