ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Назив набавке

Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМВ 07/13 -
Набавка горива за моторна возила за потребе
Библиотеке града Београда.

Рок за достављање понуда

 
11.09.2013. до 12.00  h
Јавна набавка број 06/13: 
"Набавка библиотечке грађе"   
10.12.2013. до 12.00 h
Јавна набавка број 08/13: 
"Набавка библиотечке грађе"
20.01.2014. до 12h
Јавна набавка 01/14
"Набавка електричне енергије"
07.02.2014 до 12h
Јавна набавка 01/14
Jавна набавка мале вредности
" Набавка услуге посредовања при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања"
22.04.2014. до 12:00h
Јавна набавка 02/14
За јавну набавку добара
"Набавка електричне енергије"
Отворени поступак
12.05.2014. до 12:00h

 

 

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - Позив. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja