ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА

 

Назив набавке
Документи
Датум објављивања
Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМВ 07/13 - Набавка горива за моторна возила за потребе Библиотеке града Београда.
Обавештење о закљученом уговору
04.10.2013

 

Јавна набавка број 06/13: 
"Набавка библиотечке грађе"

 

 

26.12.2013

  Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 3
Обавештење о закљученом уговору партија 5
Обавештење о закљученом уговору партија 6
Обавештење о закљученом уговору партија 7
Обавештење о закљученом уговору партија 8
Обавештење о закљученом уговору партија 9
Обавештење о закљученом уговору партија 11
Обавештење о закљученом уговору партија 12
Обавештење о закљученом уговору партија 14
Обавештење о закљученом уговору партија 15
Обавештење о закљученом уговору партија 16
Обавештење о закљученом уговору партија 17
Обавештење о закљученом уговору партија 18
Обавештење о закљученом уговору партија 19
Обавештење о закљученом уговору партија 21
Обавештење о закљученом уговору партија 23
Обавештење о закљученом уговору партија 24
Обавештење о закљученом уговору партија 25
Обавештење о закљученом уговору партија 26
Обавештење о закљученом уговору партија 27
Обавештење о закљученом уговору партија 28
Обавештење о закљученом уговору партија 29
Обавештење о закљученом уговору партија 30
Обавештење о закљученом уговору партија 32
Обавештење о закљученом уговору партија 33
Обавештење о закљученом уговору партија 34
Обавештење о закљученом уговору партија 35
Обавештење о закљученом уговору партија 36
Обавештење о закљученом уговору партија 37
Обавештење о закљученом уговору партија 38
Обавештење о закљученом уговору партија 40
Обавештење о закљученом уговору партија 41
Обавештење о закљученом уговору партија 42
Обавештење о закљученом уговору партија 44
Обавештење о закљученом уговору партија 45
 
  30.12.2013
Јавна набавка број 08/13: 
"Набавка библиотечке грађе"
Датум објављивања 30.01.2014
 

Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 3

Датум објављивања 04.02.2014

Јавна набавка мале вредности бр 01/14 Набавка електричне енергије

Обавештење о закљученом уговору

Датум објављивања 14.02.2014

 

 

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - Остала обавештења. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja