„Унапређење међуинституционалне и међусекторске сарадње као оснаживање програма подршке и помоћи породицама оболелих од деменције“

Округли сто  на тему „Унапређење међуинституционалне и међусекторске сарадње као оснаживање  програма подршке и помоћи породицама оболелих од деменције“, који је одржан у уторак 17.децембра 2019. у згради Библиотеке „Вук Караџић“, ул. Ћирила и Методија 2, окупио је велики број стручњака из институција Града Београда, Звездаре и Врачара са циљем да се дебатом пронађу оптималне препоруке унапређења праксе социјалне и здравствене заштите у бризи за ове породице и њихове оболеле чланове. Скуп је организовала Неформална мрежа помагача породицама оболелих од деменције коју чине Волонтерски сервис Звездаре, ХХУ Хлеб живота,  и Удружење Окриље, који су истовремено и чланице националне Мреже ХуманаС.

На скупу је закључено да је добро да локалне управе буду иницијатори и центри међусектоске и међуинституционалне сарадње, да плурализам пружалаца услуга треба грађанима да буде видљив и доступан, да легалном приватном сектору држава треба да обезбеди подршку а сиву зону сузбије или преведе у легалне токове, да информисање треба да буде унапређено у различитим форматима како би грађани знали која права постоје и како могу да их остваре, да породице и медији треба активније да се укључе у унапређење квалитета живота оболелих и њихових неговатеља.

Округли сто је наставак активности Неформалне мреже са циљем успостављања дугорочног модела подршке породицама оболелих од деменције а закључци и препоруке са округлог стола у наредном периоду биће упућени на релевантне адресе надлежних министарстава,секретаријата, установа, професионалаца, удружења и медија.

За све учеснике Волонтерски сервис Звездаре је обезбедио пригодне поклоне који су настали на креативним радионицама Сервиса.

Copyright 2011 БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА - „Унапређење међуинституционалне и међусекторске сарадње као оснаживање програма подршке и помоћи породицама оболелих од деменције“. Copyright by Библиотека града Београда 2011
Joomla Templates by Wordpress themes free

Mreža web prijatelja