Fond umetnosti Biblioteke grada Beograda od osnivanja do danas

Editors:

Ivanka Lazović

Ljiljana Zečev

Marijana Purić

2014

Публикација Фонд уметности Библиотеке града Београда од оснивања до данас, у издању Библиотеке града Београда, ауторки Иванке Лазовић, Љиљане Зечев и Маријане Пурић, приказује рад Фонда уметности од 1986. до 2014, његову библиотечку грађу, трибинске и уметничке програме који се у њему редовно одржавају, као и просторе које тај фонд обухвата: читаоницу Фонда уметности, Галерију Атријум и Римску дворану.