Београд у деветнаестом веку

Приредио:

Бранко Ђурђулов

1967.