Библиотека

МЕСТО ЗА СВЕ


У Београду смо центар знања, културе и забаве.
У Србији смо водећа јавна библиотека.
У Европи смо део породице најсавременијих јавних библиотека.

Историјат

Чином свечаног освећења Општинске библиотеке и Музеја, 11. јануара 1931. године, Београд добија модерну градску библиотеку, читав један век након прве позајмне Библиотеке вароши Београдске Глигорија Возаровића.

Пре Другог светског рата
Пре Другог светског рата

Суд Општине града поставља др Марију Илић за библиотекара, и она, угледајући се на принципе рада савремених европских и америчких библиотека, књиге сређује према децималној класификацији. Исте године, отворена је и прва јавна дечја библиотека у Краљевини Југославији.

После више сеоба, у мају 1935. године, Општинска библиотека и Музеј досељавају се у зграду у Улици кнегиње Љубице бр. 1, у данашњу Змај Јовину улицу. Немачко бомбардовање 6. априла 1941. године наноси Библиотеци непроцењиву културну и материјалну штету. Од запаљивих бомби изгорео је кров и последњи спрат. Ипак, Библиотека града Београда не прекида рад са читаоцима. После Другог светског рата оснивају се и рејонске, доцније општинске библиотеке. Приступа се новој организацији рада, формирају се посебна одељења, оснива се стручни центар за библиотеке београдског среза, са тежњом да се створи јединствена мрежа популарних библиотека. Према Закону о библиотекама, Библиотека града Београда је од 1961. године одређена за матичну библиотеку за подручје града.

Средином шездесетих година први пут је обједињена набавка за целу мрежу, а сваки двадесети Београђанин је члан Градске библиотеке. Постојеће просторије у Змај Јовиној улици већ су претесне, па средином седамдесетих Библиотека добија на коришћење зграду у Кнез Михаиловој 56, некадашњи хотел Српска круна. Радови на уређењу зграде потрајаће читаву деценију. У међувремену, уводи се слободан приступ књигама у Општем позајмном одељењу. Следећи савремена светска искуства, и дечја одељења преуређују своје фондове, књиге се сређују према узрасту детета коме су намењена. Започиње се са радом на библиографији књига о Београду. Библиотека града издаје књигу превода страних путописа о Београду XIX века, потом и Приповетке о Београду, својеврсну кратку историју Београда у причама… Број књижевних програма и изложби књига под окриљем Библиотеке сваке године расте.

Најзад, у октобру 1986. године, песникиња Десанка Максимовић свечано отвара нову зграду Библиотеке града Београда. У свом обраћању, она ће рећи: „Да смо три века тражили где ћемо је ставити, не бисмо јој лепше место нашли: у прочеље је гледа песник Милан Ракић, недалеко на Калемегдану су и Бранко Радичевић, Војислав Илић, Бора Станковић, да не набрајамо свсе чија ће дела вековати под кровом ове Библиотеке…“ Библиотека града Београда постаје прва јавна компјутеризована позајмна библиотека у земљи.

Деведестих година XX века осетно је опао број уписаних чланова и набављених наслова, али је број прочитаних књига остао готово исти. У овом периоду, Библиотека града Београда, заједно са мрежом општинских библиотека, има најразвијенији културно-образовни рад у библиотекарству Србије. Започето је систематско праћење читалачке популације Београда. Од 1991. године отпочиње објављивање листа Новине београдског читалишта. Без прекида рада са публиком, 1997. године започета је ревизија Општег фонда. У Кнез Михаиловој улици почела је са радом Интернет читаоница. Уграђена је електронска заштита фонда у слободном приступу. Поводом седамдесет година од оснивања Библиотеке града Београда, 11. јануара 2001. године, свечано је обележен Дан библиотеке. Тим поводом објављена је књига одабраних радова прве управнице, Марије Илић-Агапове и установљена награда најбољем библиотекару Београда названа њеним именом. Две године касније, у оквиру прославе Дана Београда, отворено је реновирано Одељење старе и ретке књиге и књиге о Београду – Завичајно одељење, у Змај Јовиној 1. У јулу исте године, у оквиру пројекта Лепша Србија / Beautiful Serbia, као прва обновљена је фасада Кнез Михаилове 56. У обновљеним просторијама свој рад наставља Одељење периодике, али и многи огранци општинских библиотека. Први пут, после више година, достигнут је стандард оптималне набавке књига за све фондове. Довршени су и објављени резултати вишедеценијских пројеката, други том Грађе за библиографију југословенске и стране књиге о Београду (2003) и двотомна монографија Улице и тргови Београда (2004/5).

Прва фаза имплементације библиотечког софтверског програма БИСИС започета је 2005. године. Исте године из штампе излази и први број нове серије Новина Београдског читалишта.

У годинама које следе, Библиотека града Београда стиче леп глас веома посећеним изложбама које су посвећене великанима наш књижевности: Слободану Селенићу, Јовану Јовановићу Змају, Данилу Кишу, Владану Десници, Јовану Стерији Поповићу, Борисаву Станковићу, Бориславу Пекићу, Бранку Миљковићу, Исидори Секулић, Душану Душку Радовићу, Десанки Максимовић… Организују се округли столови и штампају зборници радова посвећени реномираним српским (и београдским) писцима: Драгославу Михаиловићу, Бранку Миљковићу, Светлани Велмар Јанковић, Давиду Албахарију, Бранку Ћопићу, Данилу Николићу, Душку Радовићу, Иви Андрићу, Душану Ковачевићу, Милошу Црњанском, Милораду Павићу, Бориславу Пекићу…

Посебна пажња посвећена је старој и реткој библиотечкој грађи која се прикупља од самог оснивања Библиотеке. Процес конзервације и рестаурације прошао је од 2012. до 2017. године 31 примерак старе картографске грађе и 46 примерака старе и ретке књиге и периодике (XVI‒XIX век). У Електронски регистар старе и ретке библиотечке грађе уписана су 1.103 наслова, што нас по броју евидентиране грађе чини трећом библиотеком у Србији, после Библиотеке Матице српске и Народне библиотеке Србије. Посебно признање Библиотеци града Београда указано је Одлуком о проглашењу старе и ретке библиотечке грађе за културно добро од изузетног значаја у Службеном гласнику РС бр. 35/2021. године.

Библиотека града Београда  од 2005. године активно учествује у бројним домаћим и међународним стручним пројектима. Посебно бисмо истакли пројекте које је подржала Европска унија –AccessIT, AccessIT plus, Europeana Awareness, Dissemination and eXploration through Libraries, LoCloud, Re-designingandco-creating Innovative Cultural Heritage Services Through libraries, Enhancing Key Civic Competences for the Post-truth Era: News Literacy and Critical Thinking, као и пројекат развоја библиотечког информационог система БИСИС 5 који од 2017. године редовно подржава Министарство културе и информисања.

Библиотека је активан члан у свим релевантним домаћим и најзначајнијим међународним библиотечким удружењима: Заједница матичних библиотека Србије, IFLA Metropolitan Libraries Section), IFLA Public Libraries Section, EBLIDA.

 

 

Прочитај више

Организација

Библиотека града Београда (БГБ) је највећа јавна позајмна библиотека у земљи. У њеном саставу се налази тринаест општинских библиотека са територије града Београда. Располаже фондом од преко 1.800.000 јединица смештених у 70 објеката укупне површине 13.000 м2. Седиште БГБ је у Београду, улица Кнез Михаилова број 56.

БГБ своју делатност обавља у оквиру две организационе јединице:
Библиотека града Београда

Библиотеке на територији градских општина

У организационој јединици БГБ делатност се обавља у оквиру следећих сектора:

  1. Сектор за библиотечку делатност, у оквиру ког су образована следећа одељења:

– Одељење за набавку и обраду библиотечке грађе (тел: 2024-016)

– Одељење за унапређење библиотечке делатности (тел: 2024-023)

– Одељење за развој дигиталне библиотеке и информатичку подршку (тел:2024-003)

– Одељење за рад са корисницима (тел: 2024-011)

– Одељење за културне програме (тел: 2024-024)

– Одељење посебних фондова (Фонд уметности, Фонд старе и ретке књиге и Дечји фонд) (тел: 2024-002)

  1. Сектор за финансијско пословање, правне, техничке и опште послове, у оквиру ког су образована одељења:

– Одељење за рачуноводствене послове (тел: 2024-027)

– Одељење за правне послове (тел: 2024-025)

– Одељење за техничке послове (тел: 2024-028)

– Одељење за опште послове (тел: 2024-094)

 

Организациону јединицу Библиотека на територији градских општина чине следећа одељења:

  • Библиотека „Доситеј Обрадовић“, Вождовац и Библиотека „Исидора Секулић“, Савски венац,
  • Библиотека „Петар Кочић“ Врачар и Библиотека „Ђорђе Јовановић“ Стари град,
  • Библиотека „Вук Караџић“ Звездара и Библиотека „Илија Гарашанин“ Гроцка,
  • Библиотека „Лаза Костић!“ Чукарица, Библиотека „Миодраг Булатовић“ Раковица и Библиотека „Јован Дучић“ Барајево,
  • Библиотека „Свети Сава“ Земун и Сурчин,
  • Библиотека „Вук Караџић“ Нови Београд,
  • Библиотека „Деспот Стефан Лазаревић“ Младеновац и Библиотека „Милован Видаковић“ Сопот

 

У оквиру одељења градских општина делатност се обавља у оквиру огранака.

Прочитај више

Простори

Зграда БГБ

Библиотека града Београда се од октобра 1986. године налази у Кнез Михаиловој улици, број 56, у згради некадашњег хотела Српска круна. Хотел је изграђен око 1867. године као најмодернији, најрепрезентативнији и најбоље опремљен хотел у Београду тог времена. Највероватније га је саградила породица имућних трговаца Крсмановића.

Прочитај више

Римска дворана

Јединствени простор на територији Београда представља Римска дворана у чијем се ентеријеру налазе остаци грађевине из античке епохе. Приликом реконструкције зграде Библиотеке, средином 80-их година прошлог века, у подрумским просторијама, пронађени су темељи бедема и једне куле комплекса главне капије римског војног утврћења (castrum-a).

Прочитај више

Галерија Атријум

Галерија Атријум од свог оснивања 1986. године врло брзо постаје респектабилан изложбени простор и заузима значајно место на културној мапи града. Ликовни програм Галерије Атријум негује стваралаштво у различитим областима и медијима савремене визуелне уметности.

Прочитај више

Вукова сала

Налази се на првом спрату Библиотеке и права је мала галерија уметничких слика посвећених Београду. Назив је добила по централној слици – портрету Вука Караџића, раду Бете Вукановић.

Прочитај више

Читаоница фонда уметности

Читаоница фонда уметности налази се на II спрату зграде Библиотеке града Београда у улици Кнез Михаиловој 56. Читаоница фонда уметности заузима површину од око 250m². Специфичан и јединствен фонд отворен је за све структуре корисника и садржи преко 18.000 публикација из области различитих ликовних и примењених уметности, музике, фотографије, позоришта, филма, археологије, етнологије.

Прочитај више

Запослени


Јасмина Нинков

Директор Библиотеке града Београда

Кнез Михаилова 56 011/2024-022 direktor@bgb.rs

Сектор за библиотечку делатност

Марјан Маринковић

Помоћник директора за библиотечку делатност

Кнез Михаилова 56 011/2024-026 marjan@bgb.rs

Бојан Кундачина

Помоћник директора установе културе

Кнез Михаилова 56 011/2024-028 bojankundacina@bgb.rs

Сектор за финансијске, правне и опште послове

Милијана Јокић

Помоћник директора за финансијско пословање

Кнез Михаилова 56 011/2024-027 finansije@bgb.rs

Oдељење за рачуноводствене послове

Александра Јојић

Руководилац финансијско-рачуноводствених послова

Кнез Михаилова 56 011/2024-005 racunovodstvo.bgb@gmail.com

Данијела Бракус

Референт за финансијско-рачуноводствене послове

Кнез Михаилова 56 011/2024-004 racunovodstvo.bgb@gmail.com

Александар Косић

Референт за финансијско-рачуноводствене послове

Кнез Михаилова 56 011/2024-004 racunovodstvo.bgb@gmail.com

Игор Алимпић

Референт за финансијско-рачуноводствене послове

Кнез Михаилова 56 011/2024-004 racunovodstvo.bgb@gmail.com

Одељење за правне послове

Сања Југовић

Секретар установе

Кнез Михаилова 56 011/2024-025 sanja.jugovic@bgb.rs

Славица Илић

Правни сарадник

Кнез Михаилова 56 011/2024-006

Одељење за рад са корисницима

Татјана Александров

Одељење за рад са корисницима - Начелник одељења

Кнез Михаилова 56 011/2024-002 bgbpult@gmail.com

Татјана Кирсанов

Дипломирани библиотекар

Кнез Михаилова 56 011/2024-011 bgbpult@gmail.com

Ивана Дамјановић

Дипломирани библиотекар

Кнез Михаилова 56 011/2024-011 bgbpult@gmail.com

Жаклина Лазић Ивковић

Дипломирани библиотекар

Кнез Михаилова 56 011/2024-011 bgbpult@gmail.com

Марина Ђенадић

Дипломирани библиотекар

Кнез Михаилова 56 011/2024-011 bgbpult@gmail.com

Гордана Каровић

Самостални књижничар

Кнез Михаилова 56 011/2024-011 bgbpult@gmail.com

Зорица Љубић

Самостални књижничар

Кнез Михаилова 56 011/2024-011 bgbpult@gmail.com

Велиборка Правик

Самостални књижничар

Кнез Михаилова 56 011/2024-011 bgbpult@gmail.com

Славица Малетић

Књижничар

Кнез Михаилова 56 011/2024-011 bgbpult@gmail.com

Мирјана Брацовић

Књижничар

Кнез Михаилова 56 011/2024-011 bgbpult@gmail.com

Бајрамка Шкријељ

Књижничар

Кнез Михаилова 56 011/2024-011 bgbpult@gmail.com

Марина Бумбак

Књижничар

Кнез Михаилова 56 011/2024-011 bgbpult@gmail.com

Драгана Лалић

Књижничар

Кнез Михаилова 56 011/2024-011 bgbpult@gmail.com

Фонд уметности

Наташа Рил

Библиотекар за рад са корисницима

Кнез Михаилова 56 011/2024-002

Одељење за унапређење библиотечке делатности

Снежана Кавалић Арсенијевић

Начелник Одељења за унапређење библиотечке делатности, библиотечки инструктор - дипломирани виши библиотекар

Кнез Михаилова 56 011/2024-017 maticno@gmail.com

Марина Неђић

Библиотечки инструктор - библиотекар саветник

Кнез Михаилова 56 011/2024-023 maticno@gmail.com

Мирјана Ђапић Пејовић

Библиотечки инструктор - дипломирани библиотекар

Кнез Михаилова 56 011/2024-023 maticno@gmail.com

Душанка Шево

Библиотечки инструктор - дипломирани библиотекар

Кнез Михаилова 56 011/2024-023 maticno@gmail.com

Наташа Кнежевић

Библиотечки инструктор - дипломирани библиотекар

Кнез Михаилова 56 011/2024-023 maticno@gmail.com

Зорица Јовичић

Библиотечки инструктор - дипломирани библиотекар

Кнез Михаилова 56 011/2024-023 maticno@gmail.com

Предраг Шипов

Библиотечки инструктор - дипломирани библиотекар

Кнез Михаилова 56 011/2024-023 maticno@gmail.com

Одељење за набавку и обраду библиотечке грађе

Оливера Калдесић

Начелник - дипломирани библиотекар

Кнез Михаилова 56 011/2024-016 obradabgb@gmail.com

Весна Булајић

Дипломирани библиотекар саветник - редактор стручне класификације

Кнез Михаилова 56 011/2024-018 obradabgb@gmail.com

Светлана Мартиновић

Виши дипломирани библиотекар - Редактор ауторског каталога

Кнез Михаилова 56 011/2024-018 obradabgb@gmail.com

Радмила Тасић

Дипломирани библиотекар саветник - Редактор предметног каталога

Кнез Михаилова 56 011/2024-018 obradabgb@gmail.com

Андријана Јеловац

Дипломирани библиотекар - Библиотекар каталогизатор

Кнез Михаилова 56 011/2024-020 obradabgb@gmail.com

Катарина Михајловић

Дипломирани библиотекар - Библиотекар каталогизатор

Кнез Михаилова 56 011/2024-020 obradabgb@gmail.com

Сања Станимировић

Дипломирани библиотекар - Библиотекар предметизатор

Кнез Михаилова 56 011/2024-020 obradabgb@gmail.com

Наташа Котараш Бјеговић

Дипломирани библиотекар - Стручни класификатор

Кнез Михаилова 56 011/2024-020 obradabgb@gmail.com

Оливера Настић

Дипломирани библиотекар - Стручни предметизатор

Кнез Михаилова 56 011/2024-020 obradabgb@gmail.com

Ненад Пурић

Књижничар - Инвентатор

Кнез Михаилова 56 011/2024-020 obradabgb@gmail.com

Јасмина Ћулафић

Самостални књижничар - инвентатор

Кнез Михаилова 56 011/2024-020 obradabgb@gmail.com

Љиљана Живадиновић

Књижничар - инвентатор

Кнез Михаилова 56 011/2024-020 obradabgb@gmail.com

Наташа Поповић

Књижничар - Инвентатор

Кнез Михаилова 56 011/2024-020 obradabgb@gmail.com

Марија Бајић

Књижничар -Инвентатор

Кнез Михаилова 56 011/2024-020 obradabgb@gmail.com

Оливера Стојановић

Дипломирани библиотекар

Кнез Михаилова 56 011/2024-020 obradabgb@gmail.com

Одељење за дигитализацију и информационе технологије

Драган Каралић

Начелник одељења - Руководилац послова информационих система и технологија

Кнез Михаилова 56 011/2024-003 dragankaralic@gmail.com

Владимир Атанасковић

Пројектант информационих система и програма

Кнез Михаилова 56 011/2024-003

Бранко Ђорђевић

Пројектант информационих система и програма

Кнез Михаилова 56 011/2024-003

Сандра Николић

Дипломирани библиотекар - Библиотекар за дигитализацију

Кнез Михаилова 56 011/2024-003

Одељење за опште послове

Славица Јанковић

Начелник одељења - Референт за јавне набавке

Кнез Михаилова 56 011/2024-094 javne.nabavke@bgb.rs

Аленка Ђурђић

Хигијеничар

Кнез Михаилова 56 011/2024-014

Стефан Васиљевић

комерцијалиста

Одељење за културне програме

Владислава Ивковић Марковић

Начелник одељења - Виши дипломирани библиотекар

Кнез Михаилова 56 011/2024-024 bgb.marketing@gmail.com

Исидора Ињац

Уредник културних програма - Виши дипломирани библиотекар

Кнез Михаилова 56 011/2024-024 bgb.marketing@gmail.com

Јана Никачевић

Уредник културних програма - Дипломирани библиотекар

Кнез Михаилова 56 011/2024-024 bgb.marketing@gmail.com

Амалија Витезовић

Уредник културних програма - Дипломирани библиотекар

Кнез Михаилова 56 011/2024-024 bgb.marketing@gmail.com

Одељење посебних фондова - Фонд старе и ретке књиге о Београду - Завичајно одељење

Љубица Ћоровић

Начелник одељења - Дипломирани библиотекар саветник - Библиотекар саветник за послове у фонду старе и ретке књиге

Змај Јовина 1/II спрат 011/2636-266; 011/3038-724; 011/3038-725 beogradika@bgb.rs; zavicajno.bgb@gmail.com

Станка Јовичић

Дипломирани библиотекар саветник

Змај Јовина 1/II спрат 011/2636-266; 011/3038-724; 011/3038-725 beogradika@bgb.rs; zavicajno.bgb@gmail.com

Лидија Тонтић

Дипломирани библиотекар - Библиотекар информатор

Змај Јовина 1/II спрат 011/2636-266; 011/3038-724; 011/3038-725 beogradika@bgb.rs; zavicajno.bgb@gmail.com

Марија Ивановић

Дипломирани библиотекар - Библиотекар информатор

Змај Јовина 1/II спрат 011/2636-266; 011/3038-724; 011/3038-725 beogradika@bgb.rs; zavicajno.bgb@gmail.com

Анђела Иванић Матић

Дипломирани библиотекар - Библиотекар информатор

Змај Јовина 1/II спрат 011/2636-266; 011/3038-724; 011/3038-725 beogradika@bgb.rs; zavicajno.bgb@gmail.com

Одељење посебних фондова - Фонд периодике

Љубица Ћоровић

Начелник одељења - Дипломирани библиотекар саветник - Библиотекар саветник за послове у фонду старе и ретке књиге

Студентски трг бр. 19 011/2620-953 periodika@bgb.rs

Зоран Здравковић

Дипломирани библиотекар - саветник

Студентски трг бр. 19 011/2620-953 periodika@bgb.rs

Војислав Зубановић

Дипломирани библиотекар - Библиотекар за послове у Фонду периодике

Студентски трг бр. 19 011/2620-953 periodika@bgb.rs

Дечји фонд - Дечје одељење "Чика Јова Змај"

Љубица Ћоровић

Начелник одељења - Дипломирани библиотекар саветник - Библиотекар саветник за послове у фонду старе и ретке књиге

Змај Јовина 1/високо приземље 011/2623-526 zmaj_bgb@yahoo.com

Виолета Ђорђевић

Дипломирани библиотекар саветник

Змај Јовина 1/високо приземље 011/2623-526 zmaj_bgb@yahoo.com

Јасна Бркић

Виши дипломирани библиотекар

Змај Јовина 1/високо приземље 011/2623-526 zmaj_bgb@yahoo.com

Биљана Петровић

Дипломирани библиотекар - Библиотекар за рад са корисницима у Дечијем фонду

Змај Јовина 1/високо приземље 011/2623-526 zmaj_bgb@yahoo.com

Слађана Илић

Дипломирани библиотекар - Библиотекар за рад са корисницима у Дечијем фонду

Змај Јовина 1/високо приземље 011/2623-526 zmaj_bgb@yahoo.com

Снежана Божиловић

Дипломирани библиотекар - Библиотекар за рад са корисницима у Дечијем фонду

Змај Јовина 1/високо приземље 011/2623-526 zmaj_bgb@yahoo.com

Ружица Радосављевић

Самостални књижничар - Књижничар за рад са корисницима у Дечијем фонду

Змај Јовина 1/високо приземље 011/2623-526 zmaj_bgb@yahoo.com

Дечје одељење "Невен"

Љубица Ћоровић

Начелник одељења - Дипломирани библиотекар саветник - Библиотекар саветник за послове у фонду старе и ретке књиге

Трг Николе Пашића бр. 5 011/425-0021 zmaj_bgb@yahoo.com

Виолета Ђорђевић

Дипломирани библиотекар саветник - Библиотекар за рад са корисницима у Дечијем фонду

Трг Николе Пашића бр. 5 011/425-0021 zmaj_bgb@yahoo.com

Јасна Бркић

Виши дипломирани библиотекар - Библиотекар за рад са корисницима у Дечјем фонду

Трг Николе Пашића бр. 5 011/425-0021 zmaj_bgb@yahoo.com

Биљана Петровић

Дипломирани библиотекар - Библиотекар за рад са корисницима у Дечијем фонду

Трг Николе Пашића бр. 5 011/425-0021 zmaj_bgb@yahoo.com

Слађана Илић

Дипломирани библиотекар - Библиотекар за рад са корисницима у Дечијем фонду

Трг Николе Пашића бр. 5 011/425-0021 zmaj_bgb@yahoo.com

Снежана Божиловић

Дипломирани библиотекар - Библиотекар за рад са корисницима у Дечијем фонду

Трг Николе Пашића бр. 5 011/425-0021 zmaj_bgb@yahoo.com

Ружица Радосављевић

Самостални књижничар - Књижничар за рад са корисницима у Дечјем фонду

Трг Николе Пашића бр. 5 011/425-0021 zmaj_bgb@yahoo.com

Амерички кутак

Татјана Александров

Одељење за рад са корисницима - Начелник одељења

Кнез Михаилова 56 011/2024-011 bgbpult@gmail.com

Марко Васиљевић

Дипломирани библиотекар

Македонска 22/I 011/3227-694 beograd@americancorners.rs

Богданка Јовић

Дипломирани библиотекар

Македонска 22/I 011/3227-694 beograd@americancorners.rs

Одељење библиотека "Доситеј Обрадовић", Вождовац

Биљана Грбовић

Начелник Oдељења - Дипломирани библиотекар-информатичар

Устаничка 125ц, Вождовац 011/2891-460, 011/2892-913 biblioteka.vozdovac@gmail.com; biblioteka.savskivenac@gmail.com

Централна библиотека "Доситеј Обрадовић"

Марина Пејновић

Дипломирани библиотекар

Устаничка 125ц, Вождовац 011/2891-460, 011/2892-913 biblioteka.vozdovac@gmail.com

Александра Савковић

Дипломирани библиотекар

Устаничка 125ц, Вождовац 011/2891-460, 011/2892-913 biblioteka.vozdovac@gmail.com

Тамара Мирковић

Самостални књижничар

Устаничка 125ц, Вождовац 011/2891-460, 011/2892-913 biblioteka.vozdovac@gmail.com

Огранак "Филип Вишњић"

Гала Одановић

Дипломирани библиотекар

Војводе Степе 261 011/2466-780 biblioteka.filipvisnjic@gmail.com

Јелена Павличевић

Књижничар

Војводе Степе 261 011/2466-780 biblioteka.filipvisnjic@gmail.com

Милан Гачић

Књижничар

Војводе Степе 261 011/2466-780 biblioteka.filipvisnjic@gmail.com

Огранак "Карађорђе"

Драгана Жижић

књижничар

Војводе Степе 112 011/2491-557 biblioteka.vojvodestepe@gmail.com

Огранак "Милорад Панић Суреп"

Дарко Хабазин

Дипломирани библиотекар

Генерала Љубомира Милића 3 011/6306-434 biblioteka.stepa@gmail.com

Мирјана Миловић

Књижничар

Генерала Љубомира Милића 3 011/6306-434 biblioteka.stepa@gmail.com

Одељење библиотека "Исидора Секулић", Савски венац

Биљана Грбовић

Начелник одељења - Дипломирани библиотекар-информатичар

Устаничка 125ц, Вождовац 011/2891-460 biblioteka.vozdovac@gmail.com; biblioteka.savskivenac@gmail.com

Централна библиотека "Бора Станковић"

Споменка Милинковић

Самостални књижничар

Гаврила Принципа 40 011/7614-591 biblioteka.savskivenac@gmail.com

Јелена Грандић Ристовић

дипл. библиотекар

Гаврила Принципа 40 011/7614-591 biblioteka.savskivenac@gmail.com

Огранак "Веселин Маслеша"

Тања Миличић

Дипломирани библиотекар

Ресавска 78 011/2659-744 biblioteka.resavska@gmail.com

Огранак "Јован Јовановић Змај"

Огранак "Вељко Петровић"

Јелена Дурковић

Књижничар

Рајка Митића 28а 011/2666-147 biblioteka.banjickivenac@gmail.com

Огранак "Исидора Секулић"

Споменка Милинковић

самостални књижничар

Одељење библиотека "Ђорђе Јовановић", Стaри град

Соња Душић

Начелник одељења - Дипломирани библиотекар

Змај Јовина 1 011/2637-664 biblioteka.starigrad@gmail.com; biblioteka.vracar@gmail.com

Централна библиотека "Ђорђе Јовановић"

Снежана Живковић

Дипломирани библиотекар

Змај Јовина 1 011/2637-664 biblioteka.starigrad@gmail.com

Ружица Бојнић

Књижничар

Змај Јовина 1 011/2637-664 biblioteka.starigrad@gmail.com

Стефан Поповић Мирате

Књижничар

Змај Јовина 1 011/2637-664 biblioteka.starigrad@gmail.com

Дечје одељење "Драган Лукић"

Aнђелка Сувајџић

Дипломирани библиотекар

Студентски трг 19 011/2620-867 decje.starigrad@gmail.com

Александра Маринко

Самостални књижничар

Студентски трг 19 011/2620-867 decje.starigrad@gmail.com

Мирјана Ивковић

Самостални књижничар

Студентски трг 19 011/2620-867 decje.starigrad@gmail.com

Огранак "Јован Поповић"

Дана Костић

Књижничар

Мике Аласа 44 011/2187-338 biblioteka.dorcol@gmail.com

Александра Маринко

самостални књижничар

Мике Аласа 44 011/2187-338 biblioteka.dorcol@gmail.com

Одељење библиотека "Петар Кочић", Врачар

Соња Душић

Начелник одељења - Дипломирани библиотекар

Змај Јовина 1 011/2637-664 biblioteka.starigrad@gmail.com; biblioteka.vracar@gmail.com

Централна библиотека "Петар Кочић"

Александра Јеремић

Дипломирани библиотекар

Вишка бр. 3 011/2430-250 biblioteka.vracar@gmail.com

Ивана Мирковић

Књижничар

Вишка бр. 3 011/2430-250 biblioteka.vracar@gmail.com

Дечје одељење "Растко"

Александра Вићентијевић

Дипломирани библиотекар

Вишка бр. 3 011/2457-561 decje.vracar@gmail.com

Гордана Лештанин

Дипломирани библиотекар

Вишка бр. 3 011/2457-561 decje.vracar@gmail.com

Огранак "Борислав Пекић"

Сандра Матијашевић

Дипломирани библиотекар

Светозара Марковића 23-25 011/3692-854 biblioteka.pekic@gmail.com

Огранак "Лаза Лазаревић"

Тамара Гилић

Дипломирани библиотекар

Гружанска бр. 3 011/2836-379 biblioteka.crvenikrst@gmail.com

Огранак "Слободан Марковић"

Теодора Пешић

дипломирани библиотекар

Јужни булевар 32 011/2453-471 biblioteka.juzni@gmail.com

Одељење библиотека "Вук Караџић", Звездара

Александра Кекић Ђокић

Начелник одељења - Дипломирани библиотекар

Ћирила и Методија 2а, Звездара 011/2422-003, 011/2403-018 biblioteka.zvezdara@gmail.com; biblioteka.grocka@gmail.com

Централна библиотека "Вук Караџић"

Александра Дукић

Дипломирани библиотекар

Ћирила и Методија 2а, Звездара 011/2422-003, 011/2403-018 biblioteka.zvezdara@gmail.com

Татјана Бребановић

Дипломирани библиотекар

Ћирила и Методија 2а, Звездара 011/2422-003, 011/2403-018 biblioteka.zvezdara@gmail.com

Ивана Арсић

Књижничар

Ћирила и Методија 2а, Звездара 011/2422-003, 011/2403-018 biblioteka.zvezdara@gmail.com

Богданка Јовић

Дипломирани библиотекар

Ћирила и Методија 2а, Звездара 011/2422-003, 011/2403-018 biblioteka.zvezdara@gmail.com

Огранак "Бранко Миљковић"

Лидија Вранеш Дреновац

Дипломирани библиотекар

Булевар краља Александра 298 011/2411-563 biblioteka.brankomiljkovic@gmail.com

Биљана Данић Грбић

Дипломирани библиотекар

Булевар краља Александра 298 011/2411-563 biblioteka.brankomiljkovic@gmail.com

Огранак "Јефимија", Коњарник

Јелена Спајић Ковач

Књижничар

Устаничка 194 011/2893-014 biblioteka.jefimija@gmail.com

Огранак "Мома Димић", Миријево

Татјана Судимац

Дипломирани библиотекар

Школски трг 2 011/3437-600 biblioteka.mdimic@gmail.com

Огранак "Драгиша Витошевић", Миријево

Светлана Митровић

Дипломирани библиотекар

Миријевски венац 4 011/3429-303 biblioteka.vitosevic@gmail.com

Снежана Добрић

Књижничар

Миријевски венац 4 011/3429-303 biblioteka.vitosevic@gmail.com

Огранак "Станислав Винавер"

Драгана Малић

Дипломирани библиотекар

Вељка Дугоушевића 18-20 011/2423-766 bibliotekavinaver1@gmail.com

Петар Чортан

Дипломирани библиотекар

Вељка Дугоушевића 18-20 011/2423-766 bibliotekavinaver1@gmail.com

Огранак "Блажо Шћепановић", Учитељско насеље

Милица Буха

Дипломирани библиотекар

Учитељска бр. 60 011/2894-001

Одељење библиотека "Илија Гарашанин", Гроцка

Александра Кекић Ђокић

Начелник одељења - Дипломирани библиотекар

Ћирила и Методија 2а, Звездара 011/2422-003, 011/2403-018 biblioteka.zvezdara@gmail.com; biblioteka.grocka@gmail.com

Централно одељење "Илија Гарашанин", Гроцка

Предраг Ђурић

Књижничар

Булевар ослобођења 11 011/8501-081 biblioteka.grocka@gmail.com

Душко Ђурић

Књижничар

Булевар ослобођења 11 011/8501-081 biblioteka.grocka@gmail.com

Милица Ђурић

Виши библиотекар

Огранак у Калуђерици

Пламенка Анђелић

Дипломирани библиотекар

Краља Петра Првог 7, Калуђерица 011/3047-379, 011/3047-373 biblioteka.kaludjerica@gmail.com

Милена Јовичић

Књижничар

Краља Петра Првог 7, Калуђерица 011/3047-379, 011/3047-373 biblioteka.kaludjerica@gmail.com

Огранак у Врчину

Татјана Станојевић

Дипломирани библиотекар

29. новембра бр. 25 011/8054-437 biblioteka.vrcin@gmail.com

Јована Јовановић

Дипломирани библиотекар

29. новембра бр. 25 011/8054-437 biblioteka.vrcin@gmail.com

Дечје одељење, Гроцка

Душко Ђурић

Књижничар

Булевар ослобођења 23 011/8501-966 biblioteka.grocka@gmail.com

Одељење библиотека "Лаза Костић", Чукарица

Владан Николић

Начелник одељења - Дипломирани библиотекар

Тургењевљева бр. 5, Чукарица 011/3555-123 biblioteka.cukarica@gmail.com; biblioteka.rakovica@gmail.com; biblioteka.barajevo@gmail.com

Централна библиотека "Лаза Костић"

Данијела Васиљевић

Дипломирани библиотекар

Тургењевљева бр. 5, Чукарица 011/3555-123 biblioteka.cukarica@gmail.com

Кристина Савић

Дипломирани библиотекар

Тургењевљева бр. 5, Чукарица 011/3555-123 biblioteka.cukarica@gmail.com

Јасна Јанковић

Виши књижничар за рад са корисницима

Тургењевљева бр. 5, Чукарица 011/3555-123 biblioteka.cukarica@gmail.com

Марина Соколовић

Књижничар

Тургењевљева бр. 5, Чукарица 011/3555-123 biblioteka.cukarica@gmail.com

Огранак "Прометеј"

Верица Гутаљ Живковић

Дипломирани библиотекар

Пожешка 83а 011/3558-135 biblioteka.prometej@gmail.com

Огранак "Ђура Јакшић", Железник

Милена Николић

Књижничар

Главна бр. 6 011/2571-180 biblioteka.zeleznik@gmail.com

Огранак "Душко Радовић", Церак

Снежана Кнежевић

Дипломирани библиотекар

Космајска бр. 56а 011/2500-576 biblioteka.cerak@gmail.com

Огранак у Рушњу

Јелена Кесић

Дипломирани библиотекар

13. септембра бр. 27 011/800-1039 biblioteka.rusanj@gmail.com

Огранак „Борислав Радовић“, Умка

Виолета Младеновић

књижничар

Илије Бабића 11 011 8026 220 biblioteka.umka@gmail.com

Јасмина Станковић

књижничар

Илије Бабића 11 011 8026 220 biblioteka.umka@gmail.com

Одељење библиотека "Миодраг Булатовић", Раковица

Владан Николић

Начелник одељења - Дипломирани библиотекар

Тургењевљева 5 011/3555-123 biblioteka.cukarica@gmail.com; biblioteka.rakovica@gmail.com; biblioteka.barajevo@gmail.com

Централна библиотека "Миодраг Булатовић"

Андријана Јеловац

Дипломирани библиотекар

Богдана Жерајића 24а, Миљаковац 1, Раковица 011/3583-340 biblioteka.rakovica@gmail.com

Зорица Јовичић

Дипломирани библиотекар

Богдана Жерајића 24а, Миљаковац 1, Раковица 011/3583-340 biblioteka.rakovica@gmail.com

Светлана Јовичић Божић

Дипломирани библиотекар

Богдана Жерајића 24а, Миљаковац 1, Раковица 011/3583-340 biblioteka.rakovica@gmail.com

Татјана Тошић

Књижничар

Богдана Жерајића 24а, Миљаковац 1, Раковица 011/3583-340 biblioteka.rakovica@gmail.com

Карине Михајловић

Књижничар

Богдана Жерајића 24а, Миљаковац 1, Раковица 011/3583-340 biblioteka.rakovica@gmail.com

Одељење библиотека "Јован Дучић", Барајево

Владан Николић

Начелник одељења - Дипломирани библиотекар

Тургењевљева 5 011/3555-123 biblioteka.cukarica@gmail.com; biblioteka.rakovica@gmail.com; biblioteka.barajevo@gmail.com

Централна библиотека "Јован Дучић", Барајево

Наталија Стевановић

Књижничар

Миодрага Вуковића бр. 2 011/8300-389 biblioteka.barajevo@gmail.com

Милица Ивановић

Књижничар

Миодрага Вуковића бр. 2 011/8300-389 biblioteka.barajevo@gmail.com

Огранак "Бранко Ћопић", Вранић

Душица Новићевић

Књижничар

Трг палих бораца 1, Вранић 011/833-2780 biblioteka.vranic@gmail.com

Игор Љубинковић

Књижничар за рад са корисницима

Трг палих бораца 1, Вранић 011/833-2780 biblioteka.vranic@gmail.com

Одељење библиотека "Свети Сава", Земун

Драгана Калинић

Начелник одељења - Дипломирани библиотекар

Петра Зрињског 8 011/3077-616 biblioteka.zemun@gmail.com

Централна библиотека "Свети Сава"

Мира Стојнић

Дипломирани библиотекар

Петра Зрињског 8 011/3077-616 biblioteka.zemun@gmail.com

Драгана Михаиловић

Дипломирани библиотекар

Петра Зрињског 8 011/3077-616 biblioteka.zemun@gmail.com

Татјана Перовић

Дипломирани библиотекар

Петра Зрињског 8 011/3077-616 biblioteka.zemun@gmail.com

Татјана Васковић

Дипломирани библиотекар

Петра Зрињског 8 011/3077-616 biblioteka.zemun@gmail.com

Дечје одељење

Ружица Пунишић

Дипломирани библиотекар

Петра Зрињског 8 011/3077-616 biblioteka.zemun@gmail.com

Марија Матовић

Виши књижничар

Петра Зрињског 8 011/3077-616 biblioteka.zemun@gmail.com

Огранак "Давид Албахари"

Данијела Губеринић

Дипломирани библиотекар

Карађорђева 1а 011/2604-451 bibliotekatrg@gmail.com

Саша Бојић

Књижничар

Карађорђева 1а 011/2604-451 bibliotekatrg@gmail.com

Огранак "Горњи град"

Мирјана Савић

Дипломирани библиотекар

Цара Душана 123 011/2619-780 biblioteka.gornjigrad@gmail.com

Огранак "Нови град"

Горана Елчић

виши књижничар

Првомајска бр. 8, Земун 011/2614-107 biblioteka.novigrad@gmail.com

Весна Пупавац

Књижничар

Првомајска бр. 8, Земун 011/2614-107 biblioteka.novigrad@gmail.com

Огранак у Земун Пољу

Снежана Добрић

књижничар

Душана Мађарчића 1 011/3755-277 biblioteka.zemunpolje@gmail.com

Огранак у Батајници

Мирјана Милић

Књижничар

Мајке Југовића 11 011/7870-343 biblioteka.batajnica.07@gmail.com

Милојка Новаковић

Књижничар

Мајке Југовића 11 011/7870-343 biblioteka.batajnica.07@gmail.com

Огранак у Добановцима

Ивана Беговић

Књижничар

Маршала Тита бр. 2 011/3140-053 biblioteka.dobanovci@gmail.com

Огранак у Сурчину

Зорица Шушњар

Књижничар

Војвођанска бр. 79 011/8440-308 biblioteka.surcin@gmail.com

Огранак у Новој Галеници

Светлана Ракановић

Дипломирани библиотекар

Косте Драгићевића бр. 37 011/6101-397 bibliotekanovagalenika@gmail.com

Весна Јевремовић

Самостални књижничар

Косте Драгићевића бр. 37 011/6101-397 bibliotekanovagalenika@gmail.com

Одељење библиотека "Вук Караџић" Нови Београд

Смиља Тодорчевић

Начелник одељења - Дипломирани библиотекар

Булевар Зорана Ђинђића 152а 011/2697-427 biblioteka.novibeograd@gmail.com

Централна библиотека "Вук Караџић"

Јелена Марковић

Дипломирани библиотекар

Булевар Зорана Ђинђића 152а 011/2697-427 biblioteka.novibeograd@gmail.com; novibeograd.centralno@gmail.com

Љиљана Јекић

књижничар

Булевар Зорана Ђинђића 152а 011/2697-427 biblioteka.novibeograd@gmail.com; novibeograd.centralno@gmail.com

Бранка Чанковић

Самостални виши књижничар

Булевар Зорана Ђинђића 152а 011/2697-427 biblioteka.novibeograd@gmail.com; novibeograd.centralno@gmail.com

Огранак "Фонтана" и Дечје одељење

Светлана Тодоровић

виши књижничар

Париске комуне 13/1 011/2693-636 biblioteka.fontana@gmail.com

Маријана Пурић

дипломирани библиотекар

Париске комуне 13/1 011/2693-636 biblioteka.fontana@gmail.com

Снежана Кнежевић

дипломирани библиотекар

Париске комуне 13/1 011/2693-636 biblioteka.fontana@gmail.com

Oгранак "Сава"

Ивана Чернишова

Дипломирани библиотекар

Јурија Гагарина 221; Блок 45 011/6164-878 biblioteka.sava@gmail.com

Ненад Симић

Књижничар

Јурија Гагарина 221; Блок 45 011/6164-878 biblioteka.sava@gmail.com

Александар Весковић

Дипломирани библиотекар

Јурија Гагарина 221; Блок 45 011/6164-878 biblioteka.sava@gmail.com

Огранак "Меша Селимовић"

Гордана Ђаковац

Дипломирани библиотекар

Јурија Гагарина 81; Блок 70 011/2164-882 biblioteka.mesa@gmail.com

Јована Видмар

књижничар

Јурија Гагарина 81; Блок 70 011/2164-882 biblioteka.mesa@gmail.com

Наташа Булатовић

Дипломирани библиотекар

Јурија Гагарина 81; Блок 70 011/2164-882 biblioteka.mesa@gmail.com

Огранак "Бежанија"

Маријана Дебељак

Дипломирани библиотекар

Пере Сегединца 13 011/2168-897 biblioteka.bezanijab55@gmail.com

Драгана Зеба

књижничар

Пере Сегединца 13 011/2168-897 biblioteka.bezanijab55@gmail.com

Огранак "Марија Илић Агапова"

Светлана Тодоровић

Виши књижничар

Народних хероја 42 011/6138-064 bgb.agapova@gmail.com

Одељење библиотека "Деспот Стефан Лазаревић", Младеновац

Катарина Миош

Начелник одељења - Дипломирани библиотекар

Космајски трг 7 011/8251-318 biblioteka.sopot@gmail.com; biblioteka.mladenovac@gmail.com

Централно одељење "Деспот Стефан Лазаревић", Младеновац

Љиљана Кузмић

Дипломирани библиотекар

Краља Петра I бр. 179 011/8230-200 biblioteka.mladenovac@gmail.com

Никола Филиповић

Дипломирани библиотекар

Краља Петра I бр. 179 011/8230-200 biblioteka.mladenovac@gmail.com

Мирјана Радојичић

Књижничар

Краља Петра I бр. 179 011/8230-200 biblioteka.mladenovac@gmail.com

Дечје одељење

Љиљана Кузмић

Дипломирани библиотекар

Краља Петра I бр. 179 011/8230-200 biblioteka.mladenovac@gmail.com

Никола Филиповић

Дипломирани библиотекар

Краља Петра I бр. 179 011/8230-200 biblioteka.mladenovac@gmail.com

Одељење библиотека "Милован Видаковић", Сопот

Катарина Миош

Начелник одељења - Дипломирани библиотекар

Космајски трг 7 011/8251-318 biblioteka.sopot@gmail.com; biblioteka.mladenovac@gmail.com

Централно одељење "Милован Видаковић", Сопот

Весна Сарић

Дипломирани библиотекар

Космајски трг 7 011/8251-318 biblioteka.sopot@gmail.com

Ивана Теноди Обрадовић

Дипломирани библиотекар

Космајски трг 7 011/8251-318 biblioteka.sopot@gmail.com

Мирјана Ребић

Књижничар

Космајски трг 7 011/8251-318 biblioteka.sopot@gmail.com

Виолета Буквић

Књижничар

Космајски трг 7 011/8251-318 biblioteka.sopot@gmail.com

Огранак "Љубивоје Гајић"

Виолета Буквић

Књижничар

Космајски трг 1, Мали Пожаревац 011/8256-600 biblioteka.mpozarevac@gmail.com

Огранак у Раљи

Ивана Теноди Обрадовић

Дипломирани библиотекар

Бате Мирковића 21, Раља 011/8257-228 biblioteka.ralja@gmail.com

Огранак "Брана Аксентијевић"

Мирјана Ребић

Књижничар

Космајска 155, Рогача 011/8255-128 biblioteka.rogaca@gmail.com

Управни одбор

Председник Милко Штимац, дипл. политиколог за међународне послове и књижевник
Чланови Горица Шкипина, дипл. инжењер организационих наука и дипл. виши библиотекар
Гордана Предић, дипломирани историчар
Жарко Чигоја, директор издавачке куће
Бојан Кундачина, помоћник директора установе културе, из реда запослених

Акти


Закони

Статут и регистрација БГБ

Правилници

Извештаји о раду

Програм рада

Финансијски планови

Финансијски план за БГБ за 2022. годину ребаланс 2 Финансијски план за БГБ за 2022. годину ребаланс 1 Финансијски план БГБ за 2022. годину Измена Финансијског плана за 2022 Измена Финансијског плана за 2022 ребаланс 2 Измена финансијског плана БГБ за 2021. годину – август Измена финансијског плана БГБ за 2021. годину – мај Измена финансијског плана БГБ за 2021. годину – март Финансијски план БГБ за 2021. годину - ребаланс Финансијски план БГБ за 2021. годину Финансијски план БГБ за 2020. годину Финансијски план БГБ за 2019. годину Финансијски план за 2021. годину Ребаланс III Финансијски план за 2023. годину Финансијски план за 2023. годину измена I Финансијски план за 2023. годину измена II Финансијски план за 2023. годину измена IIi Измена плана 2023 донација Темпус Измена финансијског плана за 2023. годину ребаланс 2 Измена финансијског плана за 2023. годину ребаланс 3 Финансијски план за 2024 годину Први квартал Измена финансијског плана за 2024. годину ребаланс 3

Финансијски извештаји

Завршни рачун

Управни одбор

Дневни ред за седницу Управног одбора Дневни ред за I седницу Управног одбора Дневни ред за II седницу Управног одбора Дневни ред за V седницу Управног одбора Дневни ред за VI седницу Управног одбора Дневни ред за VII седницу Управног одбора Дневни ред за VII седницу Управног одбора Дневни ред за VIII седницу Управног одбора Дневни ред за IX седницу Управног одбора Дневни ред за X седницу Управног одбора Дневни ред за XI седницу Управног одбора Дневни ред за XII седницу Управног одбора Дневни ред за XIII седницу Управног одбора Дневни ред за XIV седницу Управног одбора Дневни ред за XV седницу Управног одбора Дневни ред за XVI седницу Управног одбора Дневни ред за XVII седницу Управног одбора Дневни ред за XVIII седницу Управног одбора Дневни ред за седницу Управног одбора Дневни ред за седницу Управног одбора Дневни ред за седницу Управног одбора Дневни ред за седницу Управног одбора Дневни ред за седницу Управног одбора

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ