Библиотека града Београда приређује ауторске истраживачке изложбе посвећене нашим најпознатијим књижевницима и књижевним појавама. Изложбе су стручно осмишљене, атрактивно дизајниране и одштампане на великим постерима или паноима, са обимним пратећим каталозима. До сада су гостовале у готово свим градовима Србије и широм света.