Библиотекa града Београда 1928-1945

Аутор:

Љубомир Дурковић Јакшић

1995.