Бомбардање Београда 1862. године

Аутор:

Јован Ристић

2004.