Даривали су своме отечеству

Аутор:

Мира Софронијевић

1995.