Дневник проте Стевана Михалџића

Приредио:

Драго Његован

2000.