Хумор је светлост

Приредио:

Михајло Пантић

2018.