Књижевно дело Владана Деснице

Приредили:

Јован Радуловић

Душан Иванић

Дејан Вукићевић

2007.