Поглед с Калемегдана

Аутор:

Владимир Велмар Јанковић

1992.