Споменица Друштва за улепшавање Врачара

Аутори:

Љубица М. Ћоровић

Михајло Поповић

2006.