Зеван и смејанка

Аутор:

Јован Јовановић Змај

1995.