Оснивање и прве године рада БГБ (1929 – 1941): 2010.

Аутор изложбе:

Oлга Красић Марјановић; грађу прикупила: Љубица Ћоровић

Дизајн изложбе:

Снежана Рајковић

Изложба је приређена поводом Дана библиотеке

Основ грађе за реализацију изложбе била је драгоцена и исцрпна грађа о оснивању и првим годинама рада Библиотеке, која се чува се у Одељењу посебних фондова Библиотеке града Београда, као и у „Београдским општинским новинама“ из тога периода.

 

Грађа је подељена на 26 плаката на којима су хронолошки представљени најважнији моменти рада Библиотеке, почев од првих натписа о потреби оснивања библиотеке те самог оснивања, све до почетка Другог светског рата:

 

1839 – 1928  у часопису „Голубица“ објављују се пренумератни Библиотеке вароши Београдске,  а у „Комуналној политици“ текстови о потреби оснивања библиотеке;

 

Године 1929. из „Београдских општинских новина“ пренет је текст „О потреби оснивања библиотека“, а презентован је и први Статут Библиотеке;

 

1930 – 1931 фотографијама су представљени читаоница у Краља Петра 26, списак дародаваца, изглед чланске карте, као и фотографије чланова и програми Дечје библиотеке;

 

1932 – 1934 снимљен је Правилник библиотеке и музеја. Уз фотографије библиотекарки унета је страница текста о библиотекарском курсу и чланак Марије Илић Агапове – „Јавне библиотеке“;

 

Године 1935. основана је Омладинска библиотека. Исте године обележено је свечано отварање нових просторија Библиотеке и музеја у Улици Кнегиње Зорке;

 

Године 1939, Библиотека постаје културни дом Београда. Текст илуструју фотографије посете Кнегиње Олге Карађорђевић. Један плакат посвећен је првоj управници Библиотеке – Марији Илић Агаповој.

 

За илустрацију времена оснивања библиотеке послужили су рекламни плакати издавача Геце Кона, као и пригодне рекламе и обавештења из тадашње штампе. Пропратни текстови изложбе преузети су из „Београдских општинских новина“ и објављених текстова Марије Илић Агапове.

Изложбу можете погледати овде