Павић: од Ш до А: 2019.

Аутор изложбе:

Исидора Ињац, Владислава Ивковић Марковић и Марјан Маринковић

Изложба поводом 90 година од рођења, 10 година од смрти Милорада Павића, као и 35 година од објављивања "Хазарског речника"

Чињеница да се ове, 2019. године навршава девет деценија од рођења и десетлеће од одласка Милорада Павића, те тридесет и пет година од објављивања Хазарског речника, његове најпознатије књижевне творевине, подстакла нас је да промислимо на који начин бисмо савременој публици могли да прикажемо живот и стваралаштво овог врсног, најпревођенијег српског писца.

 

За медиј намераваног представљања одабрали смо изложбу, која, обједињујући текст и слику, омогућава синергију написаног и визуелног.

 

Будући да су игра и онеобичавање од стране релевантне критике означени као стожери Павићеве поетике, одлучили смо да се и сами, приказујући његово дело, послужимо овим изражајним средствима.

 

Надаље, асоцијативно мислећи о Павићу, најчешће смо помишљали на неконвенционалну структуру његове прозе, на нелинеарност, отвореност, на роман речник који сваки читалац може изнова састављати према сопственом нахођењу.

 

Из свега овога изнедрена је идеја о Павићу од Ш до А, која нам писца са лулом показује путем тридесет слова нехајно разбацаних по белини галеријских зидова, коју би маштовити посматрач могао лако доживети као странице неке необичне књиге.

 

Свако слово азбуке има своју јединствену форму (тело) и клицу јединственог значења. Поред тога, у свако слово-тело уписани су појмови-одреднице и слике које кореспондирају са њим. Свака одредница је, даље, посебно објашњена, на начин који смо сматрали најбољим (али који никако није и једини могућ!), и у складу са простором који нам је одабрана форма представљања дозвољавала.

 

Одреднице и слике одабирали смо као кључне означитеље писца и интелектуалца Милорада Павића, као кључеве који нас воде ка (могућој) суштини његовог стваралаштва.

 

Свесни смо да би овај избор могао бити и другачији, да бисмо и ми сами могли утврдити и многе друге важне одреднице, али се ипак надамо да се међу одабраним налазе све оне које чине најмањи заједнички садржитељ смисла Павићевог дела.

 

Овако конципирана, изложба је постала својеврсни речник о Павићу, Павићев речник састављен од појмова-одредница и слика које треба да га представе и објасне, служећи се фрагментима пишчевих сопствених текстова и текстова његових најбољих тумача.

Из ауторског предговора у изложбеном каталогу

Изложбу можете погледати овде.

Каталог можете погледати овде