АccessIT -обука особља, дигитализација завичајног фонда и укључивање садража у Европеану

Међународни пројекти AccessIT – Accelerate the cirulation of culture though exchange of skills in information technology (2009-2011) i AccessIT Plus (2011-2013) реализовани су уз подршку Европске комисије, у оквиру програма Култура 2007-2013. Састојали су се из обуке особља, дигитализације завичајног фонда и укључивања садржаја у Европску дигиталну библиотеку (Europeana).

Пројекти су обезбедили јединствени пакет обуке (курсева) за оспособљавање стручњака из мањих, локалних установа културе – баштинских институција из Албаније, Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије за дигитализацију фондова библиотека, архива и музеја. Како би курсеви били доступни најширој стручној јавности направљени су на платформи Moodle и доступни су онлајн на серверу електронске учионице Народне библиотеке Србије. Први курс „Дигитални репозиторијуми  за мале баштинске институције“ намењен еј свима који желе да се баве дигитализацијом и на једноставан начин објашњава све кораке које је потребно предузети да би се једна колекција нашла у дигиталном облику. Други курс: „Сарадња са Еуропеаном“ намењен је свима онима који се дигитализацијом баве дуже времена и желе да омогуће доступност дигитализованог садржаја своје институције кроз Еуропеану.

БГБ је у оквиру пројекта отпочела процес дигитализације својих фондова старе и ретке грађе и изградила своју прву дигиталну библиотеку на платформи dLibra.

БГБ је први пројекат реализовала са још 4 партнера из Енглеске, Турске, Грчке и Пољске, док су у други пројекат биле укључене и библиотеке из Хрватске, Босне и Херцеговине и Албаније, и то: Градска библиотека из Ријеке, Народна и Универзитетска библиотека из Бањалуке, Народна и Универзитетска библиотека из Тузле и Градска библиотека из Скадра. Координатор пројеката била је фирма MDR Partners из Лондона.

Вредност пројекта: 140.000,00 динара први и 400.000,00 динара други
Период реализације: 2009-2011. и 2011-2013.
Донатор: Европска унија (Култура 2007-2013)