Di-XL – одржив модел сарадње између библиотека и организација доживотног учења

Главни циљ међународног пројекта (Di-XL Dissemination and eXploration through Libraries) био је развој ефикасног и одрживог модела дисеминације и употребе знања насталих као део курсева доживотног учења. Специфични циљеви пројекта били су: идентификација баријера у сарадњи између институција доживотног учења и библиотека, ово се нарочито односи на дисеминацију и употребу знања; предлог одрживог модела сарадње између библиотека и организацију доживотног учења; тестирање овог модела у 5 земаља; унапређење знања и вештина библиотекара за дисеминацију и употребу знања насталих као део курсева доживотног учења; дисеминција предложеног модела широм Европе.

Пројектни конзорцијум су чинила 7 партнера из 5 држава Европе. Био је ово први пут да је БГБ учествовала у једном међународном пројекту из области доживотног учења.

Вредност пројекта: 48.797.560,00 динара
Период реализације: 2012-2014.
Донатор: Европска унија