ДИГИБЛЕНД | Унапређење дигиталне писмености одраслих путем иновативног учења кроз игру

Пројекат „Унапређење дигиталне писмености одраслих путем иновативног учења кроз игру” („Improving Adult Digital Literacy Through Innovative Gamified Blended Learning”), са акронимом ДИГИБЛЕНД, реализује се у оквиру Еразмус+ програма Европске Комисије, у области стратешких партнерстава за образовање одраслих. Координатор пројекта је немачка организација RegioVision GmbH Schwerin. Пројектни конзорцијум чини 10 организација и институција из осам земаља – Немачке, Италије, Летоније, Србије, Ирске, Словеније, Турске и Шпаније.

Основни циљ пројекта је да развије дигиталне вештине код одраслих и старијих лица (са фокусом на лица старија од 55 година) методом учења кроз игру и применом тзв. мешаног учења (комбинација аналогног и дигиталног/онлајн учења). Пројектом се остварују следећи посебни циљеви:

– Стицање студиозног и објективног знања о постојећим дигиталним вештинама одраслих лица старијих од 55 година;
– Израда радног модела за процену дигиталних вештина одраслих лица;
– Израда образовног курса за развој дигиталних вештина одраслих заснованог на учењу кроз игру и мешаном учењу;
– Израда смерница за едукаторе/тренере за креирање и спровођење оваквог курса;
– Унапређење дигиталне инклузије старијих одраслих лица, чиме им се омогућава боља партиципација на тржишту рада и у друштву уопште;
– Боље прихватање игара као средства за учење од стране едукатора и од самих одраслих особа.

Циљне групе пројекта су: 1) одрасла лица, посебно она старија од 55 година и 2) све особе које се баве формалном и неформалном едукацијом одраслих/старијих лица.

Најважнији резултати пројекта биће:

1) едукативна игра за процену дигиталних вештина;
2) тренинг курс за стицање дигиталних вештина код одраслих лица базиран на мешаном учењу и едукативним играма;
3) водич за тренере/едукаторе за спровођење овог образовног курса.

 

Вредност пројекта: 345.131,00 EUR
Период реализације: 30 месеци, од 1. 11. 2021 до 30. 04. 2024.
Донатор: Европска унија (Еразмус+ програм)