Дигитализација Београдских општинских новина (1929-1931)

Пројекат је обухватио дигитализацију и постављање на Дигиталну библиотеку Београдских општинских новина публикованих од 1929. до 1931. године.

Вредност пројекта: 427.000,00 динара
Период реализације: 2012.
Донатор: Министарство културе и информисања