Финансијска писменост грађана – финансијска едукација грађана путем радионица и специјализованог сајта

Пројекат је освојио престижну међународну EIFL Public Library Innovation Award као један од најбољих библиотечких пројеката који доприносе економском оснаживању друштва.

Пројекат је реализован у сарадњи БГБ и USAID-a и био је усмерен на побољшање финансијске писмености грађана Србије. Чиниле су га две целине:

  • обуке библиотекара за вођење радионица из основа финансијске писмености и
  • израде посебног веб сајта намењеног финансијској едукацији грађана

Петнаест библиотекара прошло је стручну обуку из основа финансијске писмености и методологије рада са младима. Ови библиотекари су потом одржали преко 50 радионица београдским средњошколцима, студентима, особама са инвалидитетом и другим грађанима.

У оквиру пројекта креиран је и пуштен у рад и веб сајт www.novcici.rs.

Циљ сајта је да се на једноставан начин изложе основни принципи управљања личним, односно породичним финансијама и пруже основне информације о томе како одређени финансијски производи функционишу и какод а их ефикасно користимо.

Увођењем услуге финансијског описмењавања БГБ је постала прва библиотека у земљи и једна од ретких у Европи која подиже образовни ниво своје локалне заједнице у области финансија.

Овај пројекат је сасвим сигурно променио свест доброг дела домаће (библиотечке) јавности о улози и функцији јавне библиотеке у савременом добу.

 

Вредност пројекта: 2.000.000,00 динара
Период реализације: 2009-2010.
Донатор: USAID