Информациона писменост: породични пакет – компјутерски курсеви за незапослена лица

Пројекат се састојао од увођења нове библиотечке услуге – сета курсева из информационе писмености који су намењени незапосленим лицима и лицима која су скоро остала без посла, као и члановима њихове уже породице.

Циљ пројекта било је информационо описмењавање ових лица, чим им се повећава шанса за проналажење посла, односно подиже образовни ниво и квалитативни капацитет читаве породице. Истовремено, пројектом је уведена нова библиотечка услуга, у складу са светским трендовима.

Курсеви су се одвијали у виду интерактивних практичних радионица, и подразумевали су активну примену претходно стечених знања. Курсеви су били прилагођени за три групе полазника: одрасле (незапослене), децу школског узраста и младе средњошколског узраста. Реализовали су их професионални библиотекари инструктори, односно инжењери информатике.

Пројекат је имплементиран у сарадњи са Националном службом за запошљавање, филијала Београд.

Вредност пројекта: 350.000,00 динара
Период реализације: 2011.
Донатор: Министарство културе и информисања