LoCloud – омогућавање промовисања дигиталних колекција малих баштенских институција

Главни циљ овог великог међународног пројекта био је да се коришћењем cloud технологије обезбеди мањим институцијама задуженим за чување културне баштине да формирају своје дигиталне колекције и да те колекције буду видљиве кроз Европеану. Пројекат је био нарочито усмерен на мање баштинске институције које немају техничке капацитете ни људске ресурсе да изграде своје дигиталне колекције. Пројектом је било предвиђено да се формирањем ових локалниох колекција око 4 милиона нових објеката придода Европеани током три године трајања пројекта, од марта 2013. до марта 2016. године. Координатор пројекта био је Norsk Kulturrad из Осла (Државни архив Норвешке) уз помоћ MDR Partners из Лондона. БГБ је била један од 33 партнера из 23 државе Европе.

У оквиру пројекта створен је центар за помоћ – израђена је комплетна онлајн подршка у вези са дигитализацијом: различита документација, е-курсеви, help desk, база питања и одговора… Сама БГБ, с обзиром на то да већ има своју развијену дгиталну библиотеку, израдила је у оквиру пројекта у Клауду колекцију фотографија са културно-образовних програма.  (https://bgb.locloudhosting.net)

Веб-сајт пројекта: www.locloud.eu

Вредност пројекта: 522.750.000,00 динара
Период реализације: 2013-2016. година
Донатор: Европска унија (ICT/PSP Programme)