Набавка скенера за дигитализацију публикација великог формата

Главна идеја пројекта била је унапређење развоја Дигиталне БГБ кроз обезбеђвиање услова за дигитализацију књижне и некњижне грађе великог формата. У складу са тим, основу пројекта чинили су набавка одговарајућег скенера који омогућава скенирање материјала величине до А2+ формата. Реализација пројекта омогућила је дигитализовање обимне вредне грађе већег формата која се налази у Фонду периодике и у Фонду старе и ретке књиге и књиге о Београду, коју до тада није било могуће дигитализовати због непостојања адекватног скенера.

У оквиру пројекта купљен је скенер Bookeye 4 V2 Kiosk немачке компаније Image Access (http://www.imageaccess.de/?page=ScannersBE4-SGS-V2Kiosk), који је смештен у Фонд периодике (Студентски трг 17). Запослени су обучени за рд на скенеру и почело је континуирано скенирање грађе великог формата. Најпре је скенирано, обрађено и постављено на сајт Дигиталне БГБ првих 5 годишта (1926-1930), периодичне публикације „Недељне илустрације“, новина које су излазиле у периоду од 7. јануара 1925. године до 6. априла 1941. године и од изузетног су значаја за изучавање српске историје, архитектуре, позоришне и филмске уметности, књижевности, војних наука и дипломатије, моде – друштва уопште, са „илустрацијама“ времена и догађаја између два светска рата у Југославији.

Вредност пројекта: 2.000.000,00 динара
Период реализације: 2017.
Донатор: Министарство културе и информисања