Новинска писменост кроз друштвену игру

Пројекат „Новинска писменост кроз друштвену игру” („NEED – News Literacy on Board”) реализује се уз подршку ЕУ, у оквиру Еразмус+ програма, акција „Партнерства за сарадњу у образовању одраслих”. Носилац пројекта је бугарска организација Никанор, а партнери су, поред Библиотеке града Београда, Универзитет Хачетепе из Турске и Народни универзитет Жалец из Словеније.

Основни циљ пројекта је да унапреди новинску писменост грађана, којa je неопходнa за ваљано оцењивање поузданости и кредибилитета вести/информација. Намера пројекта је да се грађани обогате вештинама потребним за активно и информисано учешће у друштвеном животу.

Након успешне реализације пројекта ЕSSENTIAL, кроз овај пројекат настављамо са едукацијом грађана из новинске писмености, овога пута уз примену иновативне методе учења кроз игру, у комбинацији са хибридним учењем.

Главни циљеви пројекта су:

1. Употреба иновативне методе учења – учење кроз игру, за унапређење новинске писмености и критичког мишљења       одраслих, креирањем друштвених игара и припадајуће онлајн платформе;
2. Унапређење образовних капацитета и ресурса четири партнерске организације, придружених партнера и других заинтересованих страна широм Европе ради активног образовања грађана из новинске писмености и критичког мишљења коришћењем методе учења кроз игру;
3. Промовисање резултата пројекта на локалном, националном и европском нивоу.

Циљне групе пројекта су: 1) одрасла лица и 2) све особе које се баве формалном и неформалном едукацијом одраслих.

Најважнији резултати пројекта биће:

1. Едукативна игра за процену знања и нивоа вештина одраслих у области новинске писмености и критичког мишљења;
2. Образовна друштвена игра која укључује различите нивое тежине како би се новинска писменост, на иновативан начин, предавала одраслима;
3. Онлајн платформа повезана са друштвеном игром, са едукативним садржајима.

Вредност пројекта: 120.000,00 EUR
Период реализације: 24 месецa, од 1. 10. 2023. до 30. 09. 2025.
Донатор: Европска унија (Еразмус+ програм)